Månads arkiv: mars 2020

FÖR TRÖSTAN

Så kan det skrivas.Förtröstan: För tröstan.Alltså att man tröstar i förväg. Jag har tänkt på det ordet mer nu.I den tid som vi lever i.Att vi behöver förtröstan.En för-tröstan på att det ljusnar.Att det finns en väg igenom.Att det finns ett bortom.Igenom Coronaepidemien.Bortom Covid-19.Det som…

SÅ HÄR VILL VI VARA KYRKA I DET SOM NU SKER

Som vi redan informerat om så avstår vi i nuläget våra gemensamma öppna samlingar (gudstjänst, nattvard i fastetid, stickcafé etc). Detta gäller t.o.m. 5 april, då vi fattar nytt beslut. Detta för att vi vill bidra till försiktighet och en långsam smittspridning. Däremot vill vi…

INSTÄLLDA GUDSTJÄNSTER

INGEN GUDSTJÄNST DE TVÅ KOMMANDE SÖNDAGARNA!Kyrkans krisledningsgrupp har varit samlad och beslutat att vi ställer in alla öppna samlingar i kyrkan 14-22 mars. Huvudskälet är att vi vill bidra till att bromsa smittspridningen, som regering och folkhälsomyndigheten har uppmanat till. Särskilt med hänsyn till personer…

Körhelgen och konserten med Evelina Gard är framflyttad

Ett nytt beslut i frågan kring vår körhelg och konsert har tagits av vår planeringsgrupp, nämligen att flytta fram arrangemanget till ett annat tillfälle. Ett nytt datum kommer att planeras in med Evelina, troligen till hösten och då genomför vi det som vi planerat nu.Läs mer…

Kyrkan och Coronaviruset

Vi följer noggrant utvecklingen som sker i vårt samhälle med anledning av Coronaviruset. I nuläget ställer vi inte in några inplanerade gudstjänster, scoutmöten eller andra samlingar här i kyrkan. Förskolan är fortsatt öppen, men detta kan givetvis ändras om Folkhälsomyndigheten kommer med andra direktiv eller…

HELGELSE

Det är ett gammalt ord.Men jag finner inget nyare som kan ersätta.Det är mer göra än mognad.Det är mer vara än växande.Det är mänskligare än Helighet.Det är gudomligare än utveckling.Alltså får det heta Helgelse.Som ett övergripande temat för alla söndagarna i fastan. Helgelse är att…