Månads arkiv: november 2022

Äntligen!

Det känns mörkare.Än på länge.Ute faller mörkret tidigt. Men också inuti.Ukrainakrig, klimatnödläge,översvämningaroch svält.Kastar mörka skuggoröver tro,hoppoch kärlek. Därför äntligen!Hosianna!Bered en väg.Adventstjärnans varma ljus.Första ljuset får tändas.I vetskap om att fler kommer.Fler ljus.Mer ljus.Till en mörk värld. Så fint att få tillhörade som firarmitt i mörkret.Som hälsar Kristus, åsenkonungen.Han som är…

Rädd för domen

Domsöndag.En tung söndag?Tanken på tidens slut.Kristi återkomst.Domen.Kanske så för många.Som bär ett stråkav rädslai sin tro.Kanske väckt av predikantereller texter.Är du redo?Med en undertonav hot. Så inte för mig.Snarare längtan.Förstås efter rättvisa.Befrielse.Ett slutpå tomhetens välde. Men också en längtanefter domen.Att få höra,veta,Sanningen.Om mig,mitt liv.Och världen.Vad…

Vaksamhet

Någon stal vår gräsklippare.Plötsligt var den borta.Två dagar senareringer det på dörren.Ett vaktbolagville sälja larm.Göra sig en hackapå vår rädsla.För vi behöver välvakta det vi har? Och ju mer vi hardesto större blir rädslan.Vaksamheten ökar.På varandra.Men mestpå andra.Mer låsta dörrar.Grannsamverkan.Misstänksamma blickar.Gatet communities.Inhängnad gemenskap… Men vem…

Allhelgona-perspektiv

Vi talar omHelikopterperspektiv.Att betrakta från ovan.Att se större.Vidga vyerna.Lämna inkrökthet i jaget,närsyntheten som lätt drabbar.Och lyfta blicken. Allhelgonatid är tid att minnasde som gått före.Som lämnat ossi sorg och saknad.Att ställasinför livetsförgänglighet. Psalmisten skriver:Lär oss hur få våra dagar är.Då vinner vårt hjärta vishet. Att lyfta blicken.Evighetens perspektiv. Jag…