Månads arkiv: mars 2023

Vilken väg

Vägvisare.Jag behöver dem!Och har vant migvid diverse navigatorer.I bilen och telefonen.Litar på dem.Använder dem.Så mycketatt jag inte längrelär mig hitta.Själv.Förtröstar påderas vägledning. Men vägvisaretill livet?Navigatortill ett gott liv?De rösternaär många.Vilken väg ska jag gå?Vem litarjag på? Kärlekens väg.Hörs som en viskning.Ingen som ropareller tar plats.Kanske är…

Ett frö

IPCC.Rapport om klimatet.Den bär en tyngd.Vi vetfast vi inte vill.Föder kanskeviljan att inte höra.Förstå.Inse.Förändras.”En sista varning”Ödesmättat.Undergångstoner.Uppgivenhet? Det är största faran:uppgivenheten.Men i torsdagsskrev en scoutpatrulltill statsminister Ulf:”Vi är inte en droppe i havet, vi måste dra vårt strå till stacken.”En liten sak.Läser han ens?Men i migett…

Vad blir det för mat?

Frågan ställsvarje dag.Vid köksdörrenutanför mitt fönster.Ofta av två,eller tre,ganska små barn.De knackar på dörren till köket.”Vad blir det för mat?”Och Hannaberättar.Sedan vänder de,oftast glada,och ropartill sina vänner:Morotsbiffar! Aldrig har vår kostvarit så varierad.Utbudet är,nästan,oändligt. Kanske just därförsom så många av osshar så svårt att veta vad,och hur,vi ska äta för…

Så småningom

Det står en skyltvid Kalvens fot i Tandådalen.Den berättaratt härär en vattendelare. Om vattendropparna falleren centimeter åt ena eller andra hållet.Spelar roll.För åt ena hålletleder vattnet,så småningom,ut i Östersjön.Och åt andra hålletut i västerhavet.Så småningom.Först baraen centimeter.Så småningomomkring52 800 000 cmemellan. Så litenskillnadfår så storakonsekvenser. Kan…

Vatten med salt

Plötsligt kom det en skylt.Mitt i den tunga uppförsbacken.En stor en.”Här vallade Mora-Nisse om”Några mil senare.En ny skylt.Också stor.Också i en uppförsbacke.”Här drack Sixten Jernbergvatten med salt” De stod längsvasalopps-spåret.Inte så jag gav mig tidatt stanna,och läsaordentligt.Så det stodkanske inte exakt så. Men de stod…