Månads arkiv: juni 2022

Växandets tid

De flesta av oss trivs med sommaren.Även om värme och torkajust nu kramar väl hårt.Sommar är tidatt vandragenom mognadens mörkare nyanserplocka frukter av buskar och träd.Sommaren är växandets tid. Den ger också en särskild möjlighet att växa som människa.För vi har lite mer tid.Sänker vårt…

hela kroppen

Det är badsäsong.I alla fall nästan.Och för en del.Kanske just numer prestationän njutning. Men när värmen kommerär det något särskilt.Att få sjunka med hela kroppenunder ytan.Omslutas.Svalkas.Bli ren. Dopet är ett bad.Av nåd.I nåd.Hela jag.Hela kroppen.Hela livet.Omsluten.Nedsänktoch samtidigtburen. Titusbrevet berättar:Vi blir räddadeinte för att vigjort några rättfärdiga gärningarutan…

Barfota

Det hör sommaren till.Barfota.Det är något visstmed sandoch sjövattenmellan tårna.Grässtrånunder fotsulan.Plötsligtkänner manvart man går.I kontaktmed jorden. När Mosemöter Gud.I en buskesom brinnerutan att förtäras.Gör han detbarfota.”Ta av digdina skor”. Kanske,tänker jag,för att vi behövervara jordadei mötetmed det heliga.Rotade i jorden.För vi ärmänniskoroch inte änglar. Mötet…

Lova runt…

Så säger man.Lite besviket.”Lovar runtmen håller tunt.” Löften är förstås till för att hållas.Själv får jag öva migatt inte lova för mycket.Det är lättnär man vill mycket.Och tycker om mycket.Och många.Löften av god vilja. Men då är det också lättatt man görnågon besviken.Kollegor, vänner, barn,livskamrat.Alla…