Månads arkiv: februari 2023

Ingen kommer undan

Så är det. Ingen av oss kommer undan. Livet  som det är.   Prövningar. Svårigheter. Snårigheter. Sårigheter. Inget vi önskar oss. Inget vi ber om. Men förr eller senare möter vi dem.   Också  i livet som kristen. Inget konstigt. Det handlar ju om att…

Vara snäll

Jag fick ett tips.Och fann en skatt.Ett bönens hus.Jag ofta besöker.Lectio 365är adressen. Det är ett hussom ger perspektivpå min dag.På världen.Som lyfter min blickfrån dess inkröktheti mig själv. Varje morgonnär jag varit därkliver jag utmed en enkel bön.Ordenär inte många.Men mättade. ”Jesus, hjälp mig.Att ge…

Lyssnare

En gång kallades vi läsare.För att vi läste.Främst bibeln,men också annatsom var gott och uppbyggligt.”Läseriet”var en folkrörelse.En väckelserörelse. Vi läste,och vi fann,ord att leva av. Idag läser vi allt mindre.Både böckeroch bibel.Var tredje svenskläser inte böcker alls.Annat tar över.Scrollande.Serier och filmer.Poddar. Men vilka ordger liv?Vilka ordhåller att…

Skidspår

Jag stannade.Många stakade vidare.For förbi.Fokuserade.Tränade.Samlade mil.På väg. Men jag stannade.Ville fångasoldiset.Myren.De vridnatallstammarnaoch den orörda snön. Plötsligt stannar hon.Svettig, så nog tränade hon.Hennes sällskap skidar på.Men hon undrar om jag villha en bilddär också jag är med?Ja, tack.Så hon krånglar av sigstavar och handskar.Tar en bild och…