Vår tro

Med Kristus som ett tydligt centrum för tron vill vi inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi tror att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare och att vi förstår mer om Gud när många får komma till tals.

Gud

Vi tror att Gud är En och Treenig – i sig själv är Gud gemenskap och vill gemenskap med oss människor. I treenigheten; Fadern, Sonen och den heliga Anden, möter oss Gud på många sätt, som skaparen, frälsaren och livgivaren. Gud är kärlek, älskar och söker oss människor villkorslöst.

Vi tror att världen är på gott och ont, att vi alla föds in i en kluven värld och har del i både det onda och det goda. Därför stiger Gud själv in i tillvaron och tiden och ger kärleken ett ansikte i Jesus Kristus. Han föds som ett litet barn i en lantlig avkrok i Israel. Lever, lider, dör och uppstår till ett nytt liv, för att vi ska få del av det livet. I Jesus Kristus bjuder Gud in till en ny gemenskap som spränger alla gränser; etniska, sociala, politiska, ekonomiska, köns- och åldersmässiga. Det kallas Guds Rike och församlingen bär uppdraget att synliggöra den verklighet i varje tid.

Den heliga Anden är Gud hos oss i varje ögonblick, omsluter allt det som är vårt liv, ger kraft och mod att leva. Finns i församlingen och kallar den som gemenskap att följa Kristus, berätta om Guds kärlek och handla så att Guds rike blir synligt i tiden.

Människan

Bibeln berättar att alla människor är skapade till Guds avbild. Vi tror att vi som människor är begåvade med egenskaper och ansvar för att ta hand om det som Gud gett oss. Vårt främsta uppdrag är att leva i kärleksfulla relationer till Gud, oss själva, medmänniskor och skapelsen.

Att vi alla är skapade till Guds avbild ger oss ett okränkbart värde, och samma fri- och rättigheter oavsett ålder, etnicitet, sexuell läggning, könstillhörighet, funktionsvariation eller religion.

Dop

Dopet i Kristus är en Guds gåva. I Equmeniakyrkan är dopet ett men lever i olika doptraditioner. Några döps som barn, andra som unga och åter andra som vuxna. För alla hör dop och tro ihop. Den som döps som barn är buren av föräldrars och församlingens tro, den som döps i mer medveten ålder bär själv på en tro. För alla är dopet en gåva för livet som inte behöver göras om men som kan bejakas i gudstjänstens dopbekräftelse. 

Barnvälsignelse

Barnvälsignelse är en akt av tacksamhet och glädje över ett barn som kommit till världen och där föräldrar önskar att dopet kommer senare i livet efter egen önskan och ett medvetet val.

Nattvard

Nattvarden- den heliga måltiden- erbjuds alla som vill söka sig nära Kristus. Den är ett livsvandringens sakrament (helig handling) och upprepas genom hela livet. I Equmeniakyrkan finns ingen ålders- eller annan gräns för att delta i nattvarden. Den som vill ta emot är välkommen. Gud ger sig själv till oss och vi får ta emot av nåd.

Vigsel

I Equmeniakyrkan är vigseln inte ett sakrament men en Guds gåva till stöd för kärleken och troheten i relationer. Att vi erbjuder vigslar är ett uttryck för att tron får prägla hela livet. I vår kyrka bejakar och tillämpar vi vigslar av såväl sam- som olikkönade par.