Retreaten

Längtar du efter andrum och tid med Gud?

Retreat betyder att dra sig tillbaka, att dra sig undan för att vila och hämta nya krafter.  Vi reser bort från vardagen till en plats där stillhet och tystnad råder. Här kan vi bara få vara och ta emot. Retreat innebär att man lever tillsammans i tystnad. Tystnaden blir förutsättningen för kravlösheten och friheten för var och en att vara ifred med sina tankar.

I retreaten inbjuds vi till vila, rekreation, stillhet, eftertanke, bön och inre samtal med livets Gud. Tystnaden skärper våra sinnen och hjälper oss att komma till oss själva. Att få stiga åt sidan en stund från de ständigt pågående tingen kan hjälpa oss till ro, att få syn på var vi befinner oss och hjälpa oss att möta det vi bär på djupast inuti.

I en enskild retreat bjuds du att på ett särskilt sätt vara i bön, stillhet och eftertanke inför bibelordet och Gud själv. Utgångspunkten är alltid att du är älskad av Gud.
Vi har olika vägar till andlig växt och mognad och den enskilda retreaten vill särskilt beakta detta genom personliga samtal.

Retreatdagen levs i en god och lugn rytm. Här finns bönestunder, tystnad, vila, måltider till musik och ledda meditationer. Tillfälle ges, för den som vill, att samtala enskilt med retreatledare.

________________________________________________________
ENDAGSRETREAT
12 nov
kl 09-18

Välkommen till en dag av stillhet och tystnad, tid att tänka tankar färdigt och att lyssna till det som rör sig under ytan, att samtala med Gud och urskilja sin väg.
 
I år gästas vi av Fredrik Lignell, pastor, författare och retreatledare, som håller i vägledning och bibelmeditationer utifrån temat:
ATT BLI VUXEN MED GUD
 
Under dagen delar vi måltidsgemenskap och andakter. Det finns utrymme för egen reflektion, vila, målande, promenader och enskilt samtal.
 
Retreatdagen leds av Fredrik Lignell, Andreas Sköldmark och Frida Hellsing. Kostnad för dagen: 550 kr.
 
ANMÄLAN SENAST 30 OKTOBER:

OBS! Begränsat antal platser

När du anmält dig får du ett mejl med mer information om vad som är bra att tänka på.

Välkommen!

_____________________________________________________________________________

13 – 17 OKTOBER 
på Wettershus retreatgård

”Var inte rädd – I sanden finns det spår” 
Retreat med personlig vägledning där vi tar utgångspunkt i våra rädslor, Guds närvaro och vår efterföljelse. Enskild bön och meditation med utgångspunkt i bibeltexter samt dagliga samtal med vägledare/ medvandrare. Retreaten arrangeras i samarbete med Föreningen Kompass. Max 10 deltagare. (OBS! tor-mån) Ledare: Andreas Sköldmark, pastor i Equmeniakyrkan Kaxholmen och Rosie Gard, pastor och föreståndare på Wettershus. Båda utbildade inom ignatiansk vägledningstradition och med lång erfarenhet av retreat och andlig vägledning. Avgift: 4 500 kr (privat), 5 000 kr (i tjänsten) Vi hoppas kunna erbjuda taktil massage som betalas direkt till massören

 

”Jesus sa: Kom och följ med mig till en öde trakt, så att vi får vara ensamma, och ni kan vila er lite.
(Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta!)”
Markusevangeliet 6:31f
.