Gudstjänsten

Gudstjänsten är församlingens centrum. Vi kommer till gudstjänsten för att möta Gud och varandra. Tacka och lovsjunga, längta och be, lyssna och reflektera.
De allra flesta söndagar firar vi gudstjänst i kyrkan klockan 10. Då har vi också söndagsskola för barn från 4 år (mindre barn är välkomna med sällskap av en vuxen).
Ungefär varannan söndag är det klubb 10.12 för mellanstadiet.
Minst en gång i månaden firar vi nattvard. Här är alla som vill söka sig närmare den Gud som ger sig själv till oss välkommen till nattvarden – oavsett ålder eller om du själv tycker att din tro duger.
Alla våra gudstjänster fortsätter med gemenskapen kring kyrkfikat.

Några gånger om året, firar ekumenisk gudstjänst med andra kyrkor i bygden. 

Sången och musiken har en viktig plats i gudstjänstlivet. Vi vill ge utrymme för mångfald genom gemensamma sånger och församlingsmedlemmars musikaliska bidrag.

Runt gudstjänsten bjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle.

Alla våra gudstjänster och andra samlingar är öppna för den som vill komma.

Se programblad och hemsidans almanacka för mer information om våra gudstjänster.

Se inspelade videogudstjänster här (ljud/bild)

Påskveckan

Kallas också stilla veckan. Dagar att stanna upp inför kyrkans stora helg och centrum: Jesu väg till kors, död och uppståndelse.

måndag 25 mars 19.00 – passionsandakt – en stilla stund texter, musik, tystnad och bön.
tisdag 26 mars 19.00 – passionsandakt – en stilla stund texter, musik, tystnad och bön.
onsdag 27 mars 19.00 – Nattvard i fastetid och Angelägna samtal

Påskens gudstjänster
”Vi var med!”

Vi följer lärjungarna berättelse om påsken då – till ett möte med oss och påsken här och nu.

28 mars 19.00  Skärtorsdag – Nattvardsgudstjänst.
”Gemenskap runt ett dukat bord”

29 mars 10.00  Långfredag – Gudstjänst.
”Hopplösheten vid ett kors”

31 mars 10.00 Påskdag – Gudstjänst och kyrkfika.
”Tron som föds ur graven” 

medverkande:
Lärjungarna:
Andreas Sköldmark, Frida Hellsing, Erik Gustavsson, Nathanael Rosengren, Kjell-Olof Hederos, Rosie Gard, Jakob Arvidsson.
Texter:
Charlotta Nilsson
Sång och musik:
Tomas Udin, Pelle Tengblad, Piah, Mathilda och Anders Sandberg, Eliott Youngström Dahlgren, Birgitta Lekenstam, Lisbeth Rubensson