Gudstjänsten

Gudstjänsten är församlingens centrum. Vi kommer till gudstjänsten för att möta Gud och varandra. Tacka och lovsjunga, längta och be, lyssna och reflektera.
De allra flesta söndagar firar vi gudstjänst i kyrkan klockan 10. Då har vi också söndagsskola för barn från 4 år (mindre barn är välkomna med sällskap av en vuxen).
Ungefär varannan söndag är det klubb 10.12 för mellanstadiet.
Minst en gång i månaden firar vi nattvard. Här är alla som vill söka sig närmare den Gud som ger sig själv till oss välkommen till nattvarden – oavsett ålder eller om du själv tycker att din tro duger.
Alla våra gudstjänster fortsätter med gemenskapen kring kyrkfikat.

Några gånger om året, firar ekumenisk gudstjänst med andra kyrkor i bygden. 

Sången och musiken har en viktig plats i gudstjänstlivet. Vi vill ge utrymme för mångfald genom gemensamma sånger och församlingsmedlemmars musikaliska bidrag.

Runt gudstjänsten bjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle.

Alla våra gudstjänster och andra samlingar är öppna för den som vill komma.

Se programblad och hemsidans almanacka för mer information om våra gudstjänster.

Se inspelade videogudstjänster här (ljud/bild)

Påskveckan

Kallas också stilla veckan. Dagar att stanna upp inför kyrkans stora helg och centrum: Jesu väg till kors, död och uppståndelse.

måndag 11 april 19.00 – passionsandakt
tisdag 12 april 19.00 – passionsandakt
onsdag 13 april 19.00 – Nattvard i fastetid

 

Välkommen att fira
påskens gudstjänster med oss!

”DU MÅSTE FINNAS…”

Vi vandrar med Lukasevangeliets texter, samt musik och sång, genom påskens händelser.
Medverkan av församlingens anställda och medlemmar.

14 april 19.00        Skärtorsdagen. Nattvardsgudstjänst.
”Be att ni inte utsätts för prövning.”  

15 april 10.00        Långfredagen. Gudstjänst.
”Fader i dina händer lämnar jag nu min ande.”

17 april 10.00           Påskdagen. Gudstjänst och kyrkfika.
”Se på¨ mina händer och fötter, det är jag och ingen annan.”