Smulans förskola

smulan_header 

Den lilla förskolan med det stora hjärtat

Vår förskola vill ge barnen en trygg och rolig förskoletid, med många upplevelser och erfarenheter. Varje barn är unikt och värdefullt. Vi vill respektera varje barn för dess unika egenskaper, tankar och uppfattningar.
I samarbete med barnens föräldrar vill vi ge barnen goda förutsättningar att växa och utvecklas i sin personlighet och i sitt lärande. 
Förskolans läroplan Lpfö 18 och våra kristna värderingar ligger till grund för vårt arbete på förskolan.
Vi vill ge barnen tro och hopp inför framtiden.

Smulans Sommarfest 2024