Stickcafé

Stickcaféet har samling varannan tisdagsförmiddag i församlingsvåningen under terminerna (se almanackan). 

Handarbetet består av att sticka eller virka till hjälparbete i Rumänien och till Equmenias julmarknad.
Men du måste inte handarbeta, bara du vill dela en stunds gemenskap så är du – varmt välkommen!

Kaffe, gemenskap och andakt.