• Klicka på bilden för mer info!

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Inbjuden

1 juni, 2023

Gemenskap.Kanske det ordsom är vanligasti dessa texter.Gemenskap.Kanske för attkristen troär gemenskap.Punkt. Denna söndaggör det tydligt.Det ärheliga trefaldighets dag.Lite …

Läs vidare

Må vinden…

26 maj, 2023

Må vindenvara din vän!En rad i en irländs bön.En välgångsönskan.En välsignelse. Vinden –en energi.En rörelse.Luftmassorsom färdas,högtryckoch lågtryck.Coroliseff…

Läs vidare

en liten bit i taget

17 maj, 2023

Det är vackertoch ömsint.När Jesus sersina lärjungaroch säger:Ni förmår inteta emot mernu. Det räckerdet ni har.För där ni är. Det är en gåvaatt får varaLärjunge.En …

Läs vidare

Händer i veckan

 • onsdag 07 juni
  Inför söndag kl 18:00

  Bibelsamtal kring nästkommande söndags tema.
  Alla välkomna!

 • onsdag 07 juni
  Andrum kl 18:00

  Välkommen till Andrum. Kyrkan är öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik och möjlighet att tända ljus. Kl 19.00 kort gemensam andakt.

 • söndag 11 juni
  Gudstjänst kl 10:00

  Medverkan: Frida Hellsing m.fl.

 • onsdag 14 juni
  Inför söndag kl 18:00

  Bibelsamtal kring nästkommande söndags tema.
  Alla välkomna!

 • onsdag 14 juni
  Andrum kl 18:00

  Välkommen till Andrum. Kyrkan är öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik och möjlighet att tända ljus. Kl 19.00 kort gemensam andakt.