• BOKRELEASE 11 OKTOBER

  Klicka på bilden för mer info

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Jesus Revolution

28 september, 2023

Jag har sett filmen.Kanske du?Om Jesusrörelsen.Hur liv förvandlades.Människor sattesi rörelse.Gemenskap uppstod.Kärlek växte.i beröring med Guds Andeoch människor. Några …

Läs vidare

Emellan

13 september, 2023

En för mångavälkänd bibeltext.Två kvinnor.Marta och Maria.Och Jesus. Marta har blivit handlingens,görandetsoch kanske stressens (?)symbol.Hon som gör. Medan Mariavaritsti…

Läs vidare

för-ening

7 september, 2023

En särskrivning igen… Kanske inte språkligt korrekt, eller möjlig. Men ändå. Den berättar något. Något viktigt. I kyrkan säger vi ibland att vi bär en tyngd av för…

Läs vidare

Händer i veckan

 • tisdag 03 oktober
  Stickcafé kl 14:30

  God enkel gemenskap och an- dakt. Under hösten tar vi med eget fika. Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

 • onsdag 04 oktober
  Andrum kl 18:00

  Välkommen till Andrum. Kyrkan är öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik och möjlighet att tända ljus. Kl 19.00 kort gemensam andakt.

 • torsdag 05 oktober
  Träffpunkten. kl 14:30

  ”Hoppet bakom Estonia” Mats Hillerström, överlevare från Estoniakata- strofen delar en levande berättelse om sitt liv. Lokal: Pingstkyrkan, Kaxholmen

 • söndag 08 oktober
  Gudstjänst och Skördeglädje kl 10:00

  Andreas Sköldmark, Frida Hellsing m.fl. Sång och musik: Tomas Udin, Dan Palmér, Ronnie Jaldemark, samt medverkan av barnkör. Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna på ”Skördeglädje”

 • onsdag 11 oktober
  Andrum kl 18:00

  Välkommen till Andrum. Kyrkan är öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik och möjlighet att tända ljus. Kl 19.00 kort gemensam andakt.