• KLICKA PÅ BILDEN

  för mer info

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Ta ledigt?

20 juni, 2024

”Behöver du ledigt?Så klart du får det!” Så skönt att höra någon säga det.Chefen till exempel.Eller kanske Gud? Ibland hör jag någon säga:”Nu tar jag l…

Läs vidare

Förmindre

13 juni, 2024

Det finns inget sådant ord.Förmindre.Men det skulle kunna göra det!Som motsatsen till förmer.Att vara förmerär att vara lite finare,lite bättre.Ofta i sammanhang som är ne…

Läs vidare

Sitta fast

7 juni, 2024

Någon har sagt:När Gud kallarmärker man vad man sitter fast i… Vi lever i en tidsom också är ett systemsom vi liksomhar fastnat i.Både som enskildaoch som global gemen…

Läs vidare

Händer i veckan

 • söndag 21 juli
  Gudstjänst kl 10:00

  Välkommen till gudstjänst!

 • söndag 28 juli
  Gudstjänst kl 10:00

  Välkommen till gudstjänst!