• Välkommen till modet att avstå – påskfastan 2024

  klicka på bilder för mer info

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Årsringar berättar

15 februari, 2024

Årsringar berättar.Om goda dagarsol och regnoch god växt.Årsringarnaär breda.Om svåra tidermörker och torkaoch ingeneller klen växt.Årsringarna ligger tättknappt åtskilj…

Läs vidare

Den nödvändiga smärtan

8 februari, 2024

Det fattar ingenting.Jesu lärjungar.Fast de vandrat med honomganska så länge.Men när han talar om smärta och döddå förstår de inte.Skulle han?Deras mästare,undergöraren,…

Läs vidare

Gud syns

1 februari, 2024

Frågan bor i tiden vi lever i: Var finns Gud? Var finns Gud i den värld som nu är krigen svälten övergrepp orättvisor upphettad jord. Kanske bor den också i varje troende. O…

Läs vidare

Händer i veckan

 • onsdag 28 februari
  Nattvard i fastetid med bibelmeditation kl 19:00

  Nattvard i fastetid. Efter nattvarden finns enkelt fika och möjlighet att dela tankar och erfarenheter utifrån fastan, texten och temat.

 • lördag 02 mars
  HBTQi och kyrkan kl 09:00

  Föredrag och samtal

 • söndag 03 mars
  Nattvardsgudstjänst kl 10:00

  Välkommen till nattvardsgudstjänst!
  Andreas Sköldmark predikar. Karin Sturm m fl.
  Sång och musik: Dan Palmer

 • tisdag 05 mars
  Stickcafé kl 14:30

  Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

 • onsdag 06 mars
  Nattvard i fastetid med bibelmeditation kl 19:00

  Nattvard i fastetid. Efter nattvarden finns enkelt fika och möjlighet att dela tankar och erfarenheter utifrån fastan, texten och temat.