Aktuellt under coronatid

Från 9 feb tas restriktionerna bort!

Det betyder att vi inte längre behöver visa vaccinationsintyg eller hålla avstånd mellan sällskap när vi möts i kyrkan. Vi kommer också att kunna bjuda till bönevandring och nattvard i våra gudstjänster.

Men smittan är fortfarande stor.
Vi påminner om att stanna hemma om vi har symptom – och gärna fortsätta med god handhygien. Handsprit kommer att fortsatt finnas i kyrkan.

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och respektera varandras förhållningssätt till smittorisken.

Välkommen till kyrkan!