Barn och Ungdomsarbete – Equmenia

Equmenia – Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus

I Equmeniakyrkan Kaxholmen har vi ett stort barn- och ungdomsarbete som är öppet för alla som vill delta. Verksamheten drivs av Equmenia Kaxholmen som är församlingens barn och ungdomsförening. Hos oss finns aktiviteter för barn och ungdomar under hela uppväxten. Från söndagskola och spårarscout för de yngre barnen till upptäckarscout, tonår, konfirmation och smågrupper för de lite äldre. 


Equmenia Riks

 

Vi är en del av en större organisation. Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Vill du veta mer om Equmenia, vad vi vill och vad vi står för?  

 


logo


Har du frågor om Equmenia eller vill vara med i någon av grupperna.
Kontakta vår ungdomsledare.