Vårt engagemang för andra

Hjälp till Ukraina och jordbävningsdrabbade

Equmeniakyrkan kommer att använda sina kontakter och upparbetade kanaler för att hjälpa på det sätt som är möjligt. Vill du bidra kan du swisha en gåva till: 123 551 21 16 och märka den ”Ukraina” eller ”jordbävningen” så förmedlas den via Equmeniakyrkans katastrofkonto. Just nu förmedlas hjälpen främst genom våra systerkyrkor i Ukraina och Syrien.

VI BRYR OSS – FYRA VÄGAR TILL HANDLING

 1. Fortsätt ge pengar till Equmeniakyrkans katastroffond, enklast genom att swisha församlingen och märka din gåva ”Ukraina” (swish 123 551 21 16)
 2. Har du kläder att skänka så finns flera möjligheter t ex via SAM-hjälpen
 3. I orons tid – vi ber tillsammans!
  Vi uppmanar till tre minuters bön för Ukraina och skapelsen varje dag kl 12.00. Så här kan du göra:
 • Ställ dig gärna i ett fönster så att du ser ut över världen.
 • Tacka för att Gud, som är gränslös och nära, också är hos dig.
 • Lyft ena handen med bön för situationen i Ukraina och Syrien-Turkiet
 • Lyft den andra handen med bön för Skapelsen
 • Var i tyst bön, eller formulera egna ord, i tre minuter (tre är Guds tal, heligt och helt)
 • Avsluta med orden: ”Herre, förbarma dig, låt ditt rike komma och din vilja ske. Amen.”

________________________________________________

Via olika kanaler har Equmeniakyrkan fördömt invasionen och uppmanat till bön för Ukraina, bl a genom kyrkornas världsråd, Reformerta Världsalliansen m fl. 

Gemenskap och samtal i orostider

När oron blir stor är det alltid bra att söka gemenskap. Kyrkan är en sådan plats. Varje söndagsgudstjänst är också ett tillfälle att dela oro, och söka tröst och hopp, tillsammans med andra.

Hör gärna av dig till kyrkans personal om du vill prata; Andreas, Frida eller Melina. De har alla avgett tystnadslöften och är vana lyssnare.
https://www.equmeniakyrkankaxholmen.se/kontakta-oss/

Så här kan du prata med barn om krig

Barnen ser, hör och påverkas. Här finns några tips till dig som förälder hur du kan möta barnens frågor och oro:

https://equmenia.se/prataomkrig/

 

Bön i orons tid:

Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så många sår och trauman från krig
och katastrofer och som nu drabbas igen.

Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och dem som måste fly.

Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält;
För de rädda, de målmedvetna, de sårade, de sörjande
Och för deras anhöriga.

Vi ber för hjälparbetare och sjukvårdspersonal;
om mod och kraft och uthållighet
i helandets och ljusets tjänst
i en trasig och mörk värld.

Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar krig
Och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta fredliga lösningar.

Vi ber för naturen;
För jorden som rivs upp och förgiftas, för träd som faller
och vattendragen som blir nedsmutsade.

Vi ber för kyrkorna i Ukraina, Turkiet och Syrien.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu behöver visa medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.

Herre förbarma dig.

_________________________________________________________________________

Vårt uppdrag i världen

 
Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan riks har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder. 

Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård, för att ge några exempel. Det andra benet är det kyrkliga där vi arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

I Equmeniakyrkan Kaxholmen vill vi också vara vända mot världen. Jesus kallar oss att älska vår nästa, inte bara i ord, utan också i handling.

INSAMLING TILL MISSION I ANDRA LÄNDER

KLÄDINSAMLING TILL RUMÄNIEN

FAIR TRADE

SYFÖRENINGENS BABYPAKET

TILL RUMÄNIEN MED METRO MINISTRIES

VÄNFÖRSAMLING I RYSSLAND

UGANDA CHILD CARE
Vårt ungdomsarbete – Equmenia stödjer Uganda Child Care genom att vi samlar in pengar på våra olika aktiviteter och skänker. Störst bidrag ger vi genom 10% av det vi får in på den årliga julmarknaden.

DIAKONIA!