Equmeniakyrkans byggnad 60 år

Equmeniakyrkans byggnad fyllde 60 år 20 Nov 2020.

I samband med kyrkans invigning 1960 så skrevs det  i Jönköpings-Posten ”Kyrkan vid den stora allfartsvägen…. Fyrbåken i Novembermörkret… Nog kommer detta utropstecken vid Riksettan att bli livligt uppmärksammat!

Första byggnadskommittén tillsattes 1948. Därefter fick man ett kostnadsförslag 1952 som lydde på 142.000.- för att bygga en kyrka. Det uppstod problem och byggnadsfrågan grusades främst pga. den nya Riksvägens sträckning, så man beslutade istället om en grundlig renovering av pastorsbostaden Björkhyddan.

Kyrkan under uppbyggnad 1959-1960

Det första spadtaget till den nya nuvarande kyrkan togs Lördagen den 30 aug 1958 vilket då var och är en stor dag i församlingens historia. Vid detta tillfället citerade Pastor Ydrestam Esra 6:13 ”…man firade invigningen av detta Guds hus med glädje”

Bakom kyrkans tillkomst finns berättelser om en övertygelse, offervilja, studieresor, sammanträden och styrelsemöten m.m. Första året som finns nämnt är år 1934 då församlingen startade en byggnadskassa.

Vid församlingsmöte sommaren 1956 så diskuterades frågan återigen och det var 22  talare som enligt sekreteraren ”var i elden” så man antar att det var lite stormande diskussioner som pågick men stycket avslutas med ” Fröken Selma Santesson ledde nu församlingen i bön inför detta viktiga beslut”

Kyrkan ca 1962

Kyrkan utseende antogs enhälligt på ett församlingsmöte 1 juli 1957. Då hade kostnadsförslaget på kyrkan ökat till 264.000:-. Ansvarig för nybygget blev byggmästare Ragnar Jarl.

Församlingen utryckte sin önskan att kyrkan skall få vara en plats för välsignelse och glädje för vår församling, hela vår bygd och ett naturligt andligt hem. 

Nästa större tillbyggnadsprojekt var 1974 och var tillbygge av ungdomslokaler.

Församlingens vision idag 2020 är att ”Vi vill vara en kyrka tillsammans med Gud, varandra och andra där tro och relationer delas, växer och fördjupas, en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar oss och världen”.

1991 gjordes än ännu större förändring, renovering och tillbyggnad av kyrkan som kom till 1960.

Kyrkan som den ser ut idag