Om oss

Equmeniakyrkan Kaxholmen…

… vill vara en kyrka där du känner dig välkommen och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum och relationen till Gud och människor står i fokus.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Equmeniakyrkan i Kaxholmen har idag cirka 260 medlemmar och en livlig barn- och ungdomsverksamhet. Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2013 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Vår målsättning

Vi vill vara en kyrka
tillsammans med Gud, varandra och andra
där tro och relationer delas, växer och fördjupas,
en kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar oss och världen.

Equmenia

Genom barn och ungdomsarbetet i Equmenia delar många barn och ungdomar församlingens liv. Det är ett förtroende och ger oss möjlighet att också bygga relationer med föräldrarna.

Mission

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare, så som Bibeln berättar. Vi vill föra den övertygelsen vidare, både genom församlingar i Sverige och genom mission i andra länder.

Vill du veta mer om medlemskap i församlingen/Equmenia eller vad vi tror på och står för så tveka inte att ta kontakt med någon av våra anställda – eller någon annan i församlingen.