Inbjuden

Gemenskap.
Kanske det ord
som är vanligast
i dessa texter.
Gemenskap.
Kanske för att
kristen tro
är gemenskap.
Punkt.

Denna söndag
gör det tydligt.
Det är
heliga
trefaldighets
dag.
Lite högtidligt
om att Gud
är treenig.
Fader
Son
Ande.
Tre personer –
en Gud.
Tre toner –
ett ackord.
Tre färger –
en blomma.
Tre dimensioner –
ett väsen.
Tre namn –
en och samma Gud.
På samma sätt
som Jesus är
Sann Gud
och sann Människa.
Utan sammanblandning
eller åtskillnad.
Mysterium.
(Och krångligt
tycker en del)

Men viktigast
är detta.
Att Gud är 
Gemenskap
i sig själv.
I sitt väsen
en dans,
en relation.
Kärlek
i sig själv.

Till den 
gemenskapen
är du inbjuden.
Också 
nu på söndag!

Välkommen till nattvardsgudstjänst.
Temat är Gud – Fader, Son och Ande.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
Psaltaren 113:1-6
1 Mos 18:1-8
Johannes 11:18-27
Apostlagärningarna 4:5-12
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, Anders Nordin m. fl.
Festlig terminsavslutning för Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Må vinden…

Må vinden
vara din vän!
En rad 
i en irländs bön.
En välgångsönskan.
En välsignelse.

Vinden –
en energi.
En rörelse.
Luftmassor
som färdas,
högtryck
och lågtryck.
Coroliseffekt.
Osynlig
men kännbar.
Dess kraft
otrolig.
Orkanvarning.
Träd som knäcks.
Vågor reser sig vreda.
Eller mild,
som en smekning
över kinden.
En dallring
i asplöven.

Vinden
är en av bibelns bilder
för Guds Ande. 
Stormvind
och stilla susning.
Osynlig närvaro.
Omöjlig att bemästra.
Den far
vart den vill.
Fri.
Obändig.
Otrolig kraft
och stilla susning.
Som berör.
Sätter i rörelse.
Levande Gud.
Närvarande
i våra liv.

Må vinden 
vara din vän!
En önskan 
när vi firar gudstjänst
på pingstdagen.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Det är pingstdag och temat är den heliga Anden.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
Psaltaren 104:27-31
Jesaja 12:1-6
Johannes 7:37-39
Apostlagärningarna 2:1-11
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Karin Sturm, Andreas Sköldmark, Carolina Önsten
Sång och musik av Dan och Charlotte Rosengren
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

en liten bit i taget

Det är vackert
och ömsint.
När Jesus ser
sina lärjungar
och säger:
Ni förmår inte
ta emot mer
nu.

Det räcker
det ni har.
För där ni är.

Det är en gåva
att får vara
Lärjunge.
En som är
i lärande
Att inte behöva
veta allt
kunna allt
på en gång.
Inte vara färdig
framme.
Utan på väg
växande
hela livet.

På vägen
är Anden
vår vägledare.
En liten bit
i taget.
Så mycket
vi förmår
ta emot.
Just nu.
Vackert.
Ömsint.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är: Hjälparen kommer.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
1 Kungaboken 19:9-16
Psaltaren 33:18-22
Apostlagärningarna 1:12-14
Johannes 16:12-15
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Frida Hellsing, Göran och Birgitta Ljungberg, Rosie Gard m fl 
orgel/piano: Lisbeth Rubensson
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

färdigt

Mer och mer
finner jag vila
i det färdiga.
Kanske 
har det att göra
med en tid
av gränslöshet.
Gränslösa 
möjligheter
målas för varje
människa.
Gränslösa intryck
når varje
människa.
Men det färdiga
har redan
sina gränser.

Nu tänker 
jag på bönen.
Det är bönens söndag
på söndag.
Kyrkans bön.
Lärjungars bön.
Jesu bön.
Världens bön.
Möjligheterna
till uttryck
är just
gränslösa.
Och kanske alla
har sin egen väg
sitt eget språk.

Just därför
för mig
en vila 
i det färdiga.

Käre far i himlen..

Gud som haver…

Vår Fader,
du som är…

Att inte
behöva skapa
formulera
hitta på
uttrycka. 
Bara vara
i ord
som burit
och hållit
genom år
och åter år.
Vilsamt.

Och kanske
räcker det
i evighet.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Vi firar storordsgudstjänst, och ordet är: Bön.
Läs gärna texterna som en väg till gudstjänsten:
1 Kungaboken 3:5-14
Psaltaren 13
Romarbrevet 8:24-27
Matteus 6:5-8
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Niklas Hallman Youngström, Frida Hellsing m fl
sång och musik av Ida Christensson
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

Streck på dörrposten

De syntes än.
Små streck på dörrposten
från förre ägaren
av huset.
Små pennstreck.
Ett efter ett.
En lång rad
klättrandes 
uppför träet.
Växandets streck.
Ett efter ett.
Ibland tätare.
Ibland glesare.
Som årsringar
på höjden.

Så mäter vi
växande människor.
Streck 
på en dörrpost.
Men tron?
Hur mäter man den?
På längden
och bredden?
Eller höjden
och djupet?

Kanske inte alls.
Ändå
är den ägnad att växa.
Eftersom
allt levande
växer.
Barnen.
Gräset.
Fåglarna.
Kryptogamer.
Jordekorrar.
Tro.
Men kan den mätas?
Trons växt?
Eller vägas?

Kanske.
Kanske blir den lättare
när den växer?
För att du
allt mindre
bär din tro.
Och din tro
alltmer
bär dig…

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är: Att växa i tro.
Läs gärna söndagens texter som en väg till gudstjänsten:
Psaltaren 98:1-8
Jesaja 57:15-16
Johannes 17:9-17
Galaterbrevet 5:13-18
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan: Rosie Gard, Andreas Sköldmark, Jonathan Johansson m fl
Sång och musik av Linnéa Stenmarker, Lisbeth Rubensson.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.
I samband med kyrkfikat församlingsmöte bl a med information om ungdomsledartjänsten.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Den alla söker

Vägen till livet.
En fin rubrik.
Kommande söndags.
Är det inte så?
Att det är den
vi alla söker.
Vägen till livet.
Eller
vägen till Liv.

När lever jag?
Alltså
i kvalitativ
mening.
Som när Livet
känns
i hela kroppen.

För mig
ofta
i mötet.
Sam-talet.
Som kommer nära.
Ärligt.
Sant.
Ibland smärtsamt.
Ofta
glädje
på djupet.
Också när
sorgen tar plats.
En glädje
på djupet.
Och du?
När lever du?

Jesus-orden
som hör till
på söndag:
”Ett nytt bud 
ger jag er:
Att ni ska
älska
varandra.”
En vägvisare
för oss 
som söker
Vägen
till Livet.
En vägvisare
som pekar
mellan
ett jag
och
ett Du.
Och stavas
älska.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Det är dans-gudstjänst – en gudstjänst med många medverkande som talar till många sinnen.
Kyrkoårets tema är: Vägen till livet.
Läs gärna söndagens texter som en väg till gudstjänsten:
Psaltaren 147:1-7
2 Mosebok 13:20-22
Johannes 13:31-35
1 Thessalonikerbrevet 5:9-11
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan: Dans av Melina Tengblad, Ida Christensson, unga och barn. 
Andreas Sköldmark, Rune Emanuelsson
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
OBS! Egen fikakorg till kyrkkaffet.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

En enkel fråga

Det enkla
är ibland det svåra.
Som att fundera på
vad som tar
och vad som ger.
Vad som är viktigt
på riktigt.
Och välja
och välja bort
efter det.

”Mina får 
lyssnar till min röst”
säger Jesus.
Den enkla
och svåra frågan
blir då:
Gör jag det?
Lyssnar jag?

Tid spelar roll
i alla relationer.
Att ge varandra tid
är en dyrbar gåva.
En gåva 
som bygger,
stärker,
och ibland
avslöjar.

Den enkla 
och svåra frågan
kan då vara:
Vad
och vem
ger jag min tid?
Ett av svaren:
Vi ger,
i genomsnitt,
minst tre timmar per dag
till vår mobil.

”Mina får
lyssnar till min röst.”
Det är en inbjudan
i en vilsen tid.
En inbjudan
att få
höra till.
Att inte
vara ensam
mer.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Den gode herden är temat.
Läs gärna texterna som hör till:
Psaltaren 23
Jeremia 23:3-8
1 Petrus 5:1-4
Johannes 10:22-30
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Andreas Sköldmark, Frida Hellsing m fl
Sång och musik av Maria Gustafsson, Märta Wändal, Birgitta Häggström, Dan Rosengren, Tomas Udin och Birgitta Lekenstam.
Söndagsskola och kyrkfika!
Insamling till Equmeniakyrkans gemensamma arbete i Sverige.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Bortom

Morgonpromenad
genom skogen.
Vi stannade till.
Tystnade.
En lite längre
paus.
Lät utandningen
bli längre
än inandningen.
Däremellan
vilan.

Lyssnade till
näktergalen.
Så förunderlig
sång.
Eller tal.
Oändligt
variationsrikt.
Den sång
som genast
fångade örat.

Så plötsligt,
men efter en tid,
trädde den andra fram.
Sången bortom.
Bortom den uppenbara
näktergalen.
Sången bortom sången.
Som en matta.
En bonad.
En väv.
Bortom.
Så många röster.
Så många toner.
Så många sångare.
Som gav näktergalen
ett sammanhang.
Vävde en helhet.
En kör.
En mening.
En lovsång.
Och jag förundrades!

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Storordet Förundran står i centrum utifrån kyrkoårets tema:
Påskens vittnen. De som förundrades.
Läs gärna texterna som hör till:
Psaltaren 145:1-7
Sakarja 8:6-8
Johannes 20:24-31
1 Petrus brev 1:3-9
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Anders Sandberg och Lisbeth Rubensson m fl
Sång och musik av Spelvännerna från Vaggeryd
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika!

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Ny horisont

Det har gått ett år.
Det är påsk igen.
Mycket har förändrats.
Somligt uppenbart.
Kriget.
Klimatet.
Regeringen.
Pandemin.
En kung i Storbritannien.

Somligt fördolt.
Själens sår.
Ljuspunkterna.
Nytt liv.
Sorgerna.
Människor borta.
Mognad.
Erfarenhet.
Vi är alla nya.
Förändrade.
Så möter vi
påskens berättelser
igen.
Samma berättelser.
Ny horisont.

Välkommen att fira påsken med oss!

måndag 3 april 19.00 – passionsandakt – en stilla stund texter, musik, tystnad och bön.
tisdag 4 april 19.00 – passionsandakt – en stilla stund texter, musik, tystnad och bön.
onsdag 5 april 19.00 – Nattvard i fastetid

Påskens gudstjänster:

Vi vandrar med Johannesevangeliets texter, samt musik och sång, genom påskens händelser.
Medverkan av församlingens anställda och medlemmar.

6 april 19.00        Skärtorsdagen. Nattvardsgudstjänst.
”…ni ska göra som jag gjort med er.”  

7 april 10.00        Långfredagen. Gudstjänst.
”Det är fullbordat.”

9 april 10.00           Påskdagen. Gudstjänst och kyrkfika.
”Min Herre och min Gud!” 

medverkande:
texter och ord:
Andreas Sköldmark, Frida Hellsing
skuggspelare:
Jonathan Larsson Nordblom, Emma Folkesson, Lisa Nilsson, Adina Nilsson, Edith Wester, Alsia Sparf, Arvid Lundgren m fl
sång och musik:
Piah Sandberg
minikör under ledning av Märta Wändahl, Birgitta Häggström
Birgitta Lekenstam, Lisbeth Rubensson

Vilken väg

Vägvisare.
Jag behöver dem!
Och har vant mig
vid diverse
navigatorer.
I bilen och telefonen.
Litar på dem.
Använder dem.
Så mycket
att jag inte längre
lär mig hitta.
Själv.
Förtröstar på
deras vägledning.

Men vägvisare
till livet?
Navigator
till ett gott liv?
De rösterna
är många.
Vilken väg 
ska jag gå?
Vem litar
jag på?

Kärlekens väg.
Hörs som en viskning.
Ingen som ropar
eller tar plats.
Kanske är den
därför svår att finna.
Inte heller
enkel att gå.

Men i kristen tro
är det vägen.
Och jag tror
att våra kroppar vet.
De är vår navigator.
Och känner igen
när vi trampar
rätt väg.
Som en god 
eftersmak.
Och varm suck
djupt inom oss.
En andens viskning.

Detta är kärleken.
Inte att vi har älskat Gud
Utan att han har älskat oss.
Och sänt sin son
som försoningsoffer
för våra synder.
För honom
blev kärlekens väg
vägen till korset.

Kärlekens väg.
Han kallar oss
att gå.
Han går med.
Är det också
en väg 
till korset?

Välkommen till nattvardsgudstjänst.
Det är Palmsöndag inledningen på påskveckan (eller stilla veckan).
Temat är: Vägen till korset.
Läs gärna texterna som hör söndagen till:
Psaltaren 118:19-29
Sakarja 2:10-13
Filipperbrevet 2:5-11
Johannes 12:1-16
https://www.kyrkoaretstexter.se/
Medverkan av Melina Tengblad, Andreas Sköldmark, Ann-Britt Björnlinger m fl.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.

Välkommen också till hela påskveckans samlingar.
Se hemsidan för info.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor