Som Musse Pigg

Andra advent.
En kärvhet träder in.
Efter
Hosianna-rop
och glädje.
Ljus
och Bered en väg…
Innan
Krubban.
Barnet.
Herdar och änglar.
Vise män
och var inte rädd…

En kärvhet.
Havets och vågornas dån.
Människosonens ankomst.
Förgås av skräck.
Det känns
nästan makabert.
Som när 
Musse Pigg
fäller ihop
semesterkulissen
och husvagnen omges
av en soptipp.

Kanske undviker vi
gudstjänsten
denna söndag.
För att bevara idyllen?
Kulissen.

Ändå.
Ändå är ju så här
i världen,
i livet.
Ruiner.
Bomber.
Svält.
Medicinbrist.
Flyktingar.
Elände.
Den värld 
vi alla
lever i.

Och i den världen
kommer de kärva texterna
med hopp
och tröst.
Han ska komma igen!
Han på åsnan.
Han i krubban.
Han ska komma igen.
Och då ska stridens vagnar
utrotas ur Efraim.
Hopp
och en verklig
strimma av ljus
för det folk
som vandrar i mörker.
Guds rike
är nära!

Så trots kärvheten:
Varmt välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag!
Det är andra advent och temat är: Guds rike är nära
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 85:9-14
Mika 4:1-4
Lukas 21:25-36
Romarbrevet 15:4-7
https://www.kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar:
Andreas Sköldmark, Kjell-Olof Hederos m.fl.
Sång och musik av Piah och Anders Sandberg, Birgitta Häggström.
Jultidens insamling ”Ett värdigt liv för alla” till internationell mission.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Vinstlista Julmarknadslotten 2023

Jullotteriet    
Vinstnr Lottnr Beskrivning vinst
1 597 Släpkärra
2 735 Fotskrapa
3 486 AirPods
4 8 Fårskinn
5 1121 Skinnförkläde
6 124 Ved 10st småsäckar
7 1463 Presentkort på Uthuset
8 942 Massage på MinStund
9 639 Pläd
10 315 Köttlåda
11 545 Bäddsätt
12 211 Stor Skärbräda
13 863 2 st Biobiljetter
14 67 Presentkort på Resturang Kakel
15 1392 Ljuslykta
16 182 Äppellåda
17 387 Äppellåda
18 43 Äppellåda
19 414 Äppellåda
20 1116 Äppellåda
     
Verktygslotteriet    
Vinstnr Lottnr Beskrivning vinst
1 704 Kap / Girsåg inkl sågbänk
2 941 Borrskruvdragare
3 135 Excenterslip
4 273 Hylsnyckelsats
5 107 Multicutter
6 810 Skruvdragare
7 3 Våtdammsugare
8 559 Kabelvinda
9 1285 Arbetsbelysning
10 1078 Cirkelsåg
     
Hemesterlotteriet    
Vinstnr Lottnr Beskrivning vinst
1 1335 Sommarvecka i Trysil
2 169 Sommarweekend Orsa
3 87 Weekend Blekinge
4 393 Weekend Loftahammar
5 849 Weekend Åhus
6 1172 Spa Hooks Herrgård
7 795 Presentkort Spira

Vinstutlämning sker söndagar den 10/12, 17/12, 7/1, 14/1, 21/1 och 28/1 mellan 12.00-13.00. Tag med lotten. Vinst ej uthämtad senat 1/2 tillfaller lotteriet.  

Det slår an

Många
har vanan
att gå till gudstjänst
på första advent.
Faktiskt den
vanligaste
vanan,
när det kommer
till att gå
till gudstjänst
bland svenskar.

Varför?
Sången.
Musiken.
Stämningen.
Ljusen.
Traditionen.
Gemenskapen.
Eller bara
vanan.
Skälen är många.
Kanske lika många
som kyrkobesökarna.

Jag vill gärna tro,
att på botten
av alla olika skäl,
finns en känsla.
En längtan.
En kanske
okänd,
tyst,
bön.

Som
sångerna
texterna
orden
och tonerna
slår an.

Möter
på djupet.
Och något
uppstår.
En resonans.
En beröring.
Något heligt
vi alla
behöver.

Se din konung
kommer 
till dig.

I ringhet,
ridande på
en åsna.

Och krigets vapen
ska förintas.
Och fred
förkunnas.

En ton.
En längtan.
Ett möte.

Så varmt välkommen till adventsgudstjänst på söndag!
Vi firar nytt kyrkoår och temat är: Ett nådens år
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 24
Sakarja 9:9-10
Matteus 21:1-9
Romarbrevet 13:11-14
https://www.kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar:
Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, Jonathan Johansson m.fl.
Adventskör under ledning av Linda Youngström Hallman.
Dan Rosengren och Birgitta Lekenstam; piano och orgel. Oskar Kiland bas, Elliot Youngström Dahlgren gitarr. 
Insamling av Adventsgåvan till församlingen.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Jag slipper

Det känns skönt.
Att slippa.
Att faktisk
inte behöva.
Välja.
Vara den 
som avgör.

Många verkar
ändå vilja.
Bestämma 
vem som är
innanför
och utanför.
Med 
eller inte.
Godkänd
eller underkänd.
Men inte jag.
Jag är glad
att slippa.

Det gäller
särskilt
det eviga.
Yttersta
domen.
Men också
alla andra
domar
vi så lätt
fäller.

Om vems tro
som duger,
är rätt,
tillräcklig.
Och vems
som inte
är det.
Om vems liv
som duger,
är rätt,
tillräckligt.
och vems 
som inte
är det.

I söndagens
evangelium
är det tydligt.
Det är 
inte 
jag.
Jag slipper.

På ett annat ställe
säger Jesus:
Döm inte.
Så ska ni
inte 
bli dömda.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Temat är: 
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 102:26-29
Hesekiel 47:6-12
Matteus 13:47-50
1 Korinthierbrevet 15:22-28
https://www.kyrkoaretstexter.se/
I gudstjänsten medverkar:
Frida Hellsing, Göran Ljungberg m.fl.
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Samma sak

Yttersta tiden.
Harmageddon.
Apokalypsen.
Vi lever i en tid
när de orden
vaknat till liv.
Både i sekulära
och kyrkliga sammanhang.
Till det kommer
söndagens kyrkoårstema:
Vaksamhet och väntan.
Inte så enkelt.
Rent av tungt.
I mörk november.

Men det finns
en vacker öppning.
När Jesus talar
om Guds rike.
Det riket 
som ska komma.
En gång.
(och ingen,
ingen!
vet när.
Utom Fadern.
Där är bibeln tydlig.)

Jesus säger 
i söndagens text,
som svar på frågan
när kommer det?
Det kommer
inte
så att man kan se det
med sina ögon.
Ingen kan säga
här är det.
Eller där är det.
Nej Guds rike
är inom er.

Det är en vacker
öppning
i domedagskänslan.
En strimma ljus
i mörk tid.
Du kommer
att känna igen det.
När det kommer.

För det är samma.
Samma 
som redan nu
gör gott
i dig.
Frid.
Fred.
Kärlek.
Rättfärdighet.
Ljus.
Barmhärtighet.
Nåd.
Sanning.

Det är samma
som kommer 
en gång
i sin fullhet.
Du behöver inte
vara rädd.
Du kan till och med
få längta.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Temat är: Vaksamhet och väntan.
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 139:1-18
Amos 8:9-12
Lukas 17:20-30
Filipperbrevet 3:20-4:1
https://www.kyrkoaretstexter.se/
I gudstjänsten medverkar:
Niklas Hallman, Frida Hellsing m.fl.
Sång och musik av Linnea Stenmarker
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Att vila i

Som en hängmatta.
Den bara finns där.
Uppspänd mellan 
de två träden:
Gud 
och människa.

En hängmatta
att krypa upp
och vila i.
Låta sig
gungas till ro.
Blicka mot
himlen.
Låta ljuset
värma 
ansikte och liv.

Hängmattan 
är en bön.
Given.
Du behöver 
inte spänna upp
din egen.
Den finns där
redan.
Redo.
Hampa 
och himmelens färger.

Och den är
allt
du behöver.
Den rymmer
både himmel
och jord,
Gud 
och människa,
Ande
och kropp,
evighet
och tiden.

Den börjar
med orden
som är 
en relation:
Vår Fader…

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Temat är: Förlåtelse utan gräns
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 78:35-39
Hosea 11:8-9
Matteus 6:9-15
1 Thessalonikerbrevet 5:13-15
https://www.kyrkoaretstexter.se/
I gudstjänsten medverkar:
Britta Hermansson, Andreas Sköldmark m.fl.
Sång och musik av Maria Gustafsson, Freja Gustafsson, Olga Arvidsson,
Ingrid Sturm, Ida Christensson
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

Längre bort

För att hålla kursen
måste man fästa blicken
längre bort…
Det stod 
på tallriksunderlägget
under retreaten.
Varje morgon
under gröten.

Jag seglar ibland
och vet
att det är sant.
Blir man
för närsynt
blir kursen
vinglig
och färden
farlig.

Jag tänker
att det också
gäller livet.
Att lyfta blicken
och fästa den
lite längre bort
för att finna
livets kurs.

Den här helgen
påminns vi igen,
och särskilt,
om alltings 
förgänglighet
och jordelivets
begränsning.
Bibelns texter
manar oss
att lyfta blicken.
Längre bort.
Evighetens perspektiv.
Som tröst.
Som hopp.
Men också
för att finna riktning
i livet
här och nu.

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag!
Temat är: Vårt evighetshopp – i tiden
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Josua 1:10-11
Psaltaren 116:1-9
Lukas 20:37-38
Hebreerbrevet 11:13-16
https://www.kyrkoaretstexter.se/
I gudstjänsten medverkar:
Karin Sturm, Andreas Sköldmark m.fl.
Sång och musik av Rosie Gard och Tomas Udin
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

Ingen väg till fred

Vi sjöng så
i ungdomskören.
Det finns
ingen väg
till fred.
Vi hade en
sångskrivande
samhällsengagerad
lärare
som körledare.
Han hade fångat
ett citat
av Mahatma Gandhi.
Den sången
sjunger i mig
nu.
När dagar
och sinnen
fylls 
av krig
och konflikter.

Det finns 
ingen väg 
till fred.
Fred
är vägen.
Fred 
är vägen.

Den sjunger också i mig
när jag läser
en av söndagens texter.
Där Matteus
låter den urgamla
profetian om Messias
träffa Jesus:
Han som ska
föra rätten 
till folken.
Men göra det
utan att 
träta eller ropa.
Utan att bryta 
de redan
knäckta.
Utan att släcka
tynande lågor.
Så ska han
föra rätten
till seger.

Det är
en annorlunda väg.
En annorlunda mästare
där form
och innehåll
är ett.
Där ändamålet
inte helgar 
medlen.
För medlen
är målet.
Det finns
ingen väg
till fred.
Fred 
är vägen.
Och den vägen
börjar 
här
och nu
i oss.

Att tro det.
Att leva det.
Att handla så.
Är samhällsanvar
i Jesu efterföljd.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är: Samhällsansvar
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
2 Moseboken 23:1-9
Psaltaren 40:14-18
Matteus 12:15-21
2 Korinthierbrevet 8:9-15
https://www.kyrkoaretstexter.se/
I gudstjänsten medverkar:
Frida Hellsing, Anders Sandberg m.fl.
Sång och musik av familjen Roos och Ellen Sivert.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

I det nära

Jag tror det är vanligt.
Att mycket är svårast
i det nära.
Psykologen
kan vara klok
med andra,
men det är svårt
i det nära.
Så också 
med läraren,
polisen, läkaren
och pastorn…
Ja, för oss alla.
Det är liksom lättare
att bli frälst
på sommarkonferensen
än hemmavid
i det alldeles
vanliga,
nära.

I kursen AngeLäget
har vi en kväll
som heter
Veta – 
men inte kunna.
Det är just det.
Det är lättare
att veta 
vad som är bra,
riktigt
och viktigt.
Det kan vi
berätta 
för andra.
Men så mycket 
svårare
i det egna livet
och de nära
relationerna.

”En profet
blir ringaktad
bara 
i sin hemstad
och sitt hem”
sa Jesus.
Kanske 
för att det kom
så nära.
I hemstaden
och hemma.
”Hur skulle han,
killen som vi
spelat fotboll med,
läst med, 
busat med,
Hur skulle han
kunna vara
Guds utvalde?”

Ändå är det
i det nära
som livet bor.
Som rötterna
växer
och kärleken bär.
Så kanske
behöver vi ge,
just det nära,
lite extra tid
och uppmärksamhet?

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är: Att leva tillsammans
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
1 Mosebok 18:1-8
Tobit 10:7-13
Matteus 13:53-57
2 Timoteosbrevet 1:3-5
https://www.kyrkoaretstexter.se/
I gudstjänsten medverkar:
Lisbeth Rubensson, Frida Hellsing m.fl.
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.
I samband med kyrkfikat: församlingsmöte med info bl.a. om kyrkoledarvalet.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

/andreas sköldmark
pastor

Muskelbygge?

Jag ser,
hör och läser,
om det nya kriget.

Känner
sorg och smärta.
Vrede och oro.
Och kan inte
låta bli,
när jag hör
reaktioner
och kommentarer,
att tänka på
muskelbyggandet.

Aldrig förr
har så många
gått på gym.

Särskilt unga män
gymmar
för att
bygga muskler.
Tränar genom
hela kroppen
bit för bit.
Sex dagar
i veckan.
Och fyller på
med proteinpulver
för att musklerna
ska svälla.
För fort
ska det gå…

 

Men vad
ska de ha
dem till?
När allt
tungt arbete
utförs av maskiner?
Jag skruvar
inte ens
i en skruv
för hand längre…

Är det utseendet?
Eller ett sätt
att bygga
sig själv
trygghet
i en otrygg värld?
Och några tjänar
mycket pengar
på pulver
och rädsla.

På samma sätt
bygger vi,
i Sverige,
och många,
många,
länder
nu muskler.
Stridsvagnar,
stridsflyg,
robotar,
vapen
och fler soldater.
Tusentals miljarder
investeras,
omfördelas,
till muskelbygge
och proteinpulver.
Några tjänar
mycket pengar.
Och (nästan)
ingen protesterar.

Blir världen tryggare?
Blir jag tryggare?

 

På söndag är temat i kyrkoåret Trons Kraft.
Det är lätt att tänka: muskler och proteinpulver.
Men berättelsen handlar om en lam man
som blir buren till Jesus och får förlåtelse…
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Josua 2:1-15
Psaltaren 73:23-26
Hebréerbrevet 11:29-33
Markus 2:1-12

 

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Vi firar gudstjänst med scoutinvigning.
Medverkan av scouter och ledare, Andreas Sköldmark m.fl.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor