Årsringar berättar

Årsringar berättar.
Om goda dagar
sol och regn
och god växt.
Årsringarna
är breda.
Om svåra tider
mörker och torka
och ingen
eller klen växt.
Årsringarna ligger tätt
knappt åtskiljbara.
Och däremellan
ett eller annat hack
som skär in,
sår,
i ringarna.

Vi önskar oss
förstås
sol och regn
och god växt.
Breda årsringar.

Ändå vet vi
att det är 
de svåra tiderna,
när växten
knappt är mätbar.
Där årsringarna
kommer tätt.
Knapp urskiljbara
från varandra.
Det är då
virket blir starkt
uthålligt.
Står pall
för stormarna.

Därför 
gör också Jesus
sin ökenvandring.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Kyrkoårets tema är: Prövningens stund.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänst:
1 Moseboken 16:1-13
Psaltaren 31:2-6
Matteus 4:1-11
Hebréerbrevet 4:14-16
https://www.kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar:
Sjukhuspastor Terese Svensson, Göra och Birgitta Ljungberg m. fl.
Sång och musik: Märta Wändahl, Maria Gustafsson, AnnSofie Elonsson och Anna Larsson, Birgitta Häggström
Söndagsskola
Kyrkfika

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Den nödvändiga smärtan

Det fattar ingenting.
Jesu lärjungar.
Fast de vandrat med honom
ganska så länge.
Men när han
talar om smärta och död
då förstår de inte.
Skulle han?
Deras mästare,
undergöraren,
Messias,
skulle han
kunna drabbas?
Utlämnas till
smärta och död.

De förstår inte.
Men Jesus går.
Han går först.
Går före.
Mot Jerusalem.
Sin vandring,
vägen,
mot smärta
och död.
Och de går
ändå med.
Följer honom.
Fast de inte förstår.

Det handlar om,
ytterst och innerst,
att det är
kärlekens väg
Han går.
Och den vägen
innehåller alltid
smärta
och död.
Vi vill det inte.
Han ville nog inte heller.
Men det finns där.
Oundvikligt
för den 
som älskar.
Vi är gärna utan
smärta och död.
Men vem vill
låta bli att älska?

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Det är fastlagssöndagen och temat är:
”Kärlekens väg”.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänst:
Psaltaren 86:5-11
Jesaja 52:13-15
Lukas 18:31-43
1 Korinthierbrevet 13:1-13
https://www.kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar:
Anders Sandberg, Andreas Sköldmark m. fl.
Sång och musik: Linnéa Stenmarker, Birgitta Lekenstam.
Söndagsskola och Klubb 10.12+
Kyrkfika

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Gud syns

Frågan bor
i tiden vi lever i:
Var finns Gud?
Var finns Gud
i den värld
som nu är
krigen
svälten
övergrepp
orättvisor
upphettad jord.
Kanske bor den också
i varje troende.

Och kanske
låter det
för enkelt.
Men jag
kommer inte undan.
Bibeltexten
berättar:
Här!
Här är Gud!
Där jag är.
Där du är.
Kristi kropp
i den här världen
är jag
och du.
Där vi är.
Där
är Gud synlig.
I våra kroppar.
I oss.
Genom oss.

Faktiskt
lite svårt att tro.
Också för en pastor.
Ändå
så fantastiskt
att få tro just det.
Vara just det.
En del
av det goda.
Den goda närvaron.
Och när jag
inte räcker
inte lyser
inte älskar.
Då minns jag:
Kristi kropp
bär sår.
Det är nåden.

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag!
Det är församlingens årshögtid och temat är:
”Att vara Kristi kropp i världen”.
Läs gärna
Romarbrevet 12:3-10
1 Korinthierbrevet 12:12-27
https://www.kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar:
Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, Hasse Magnusson, Anders Nordin m fl.
Sång och musik: Sandbergs, Youngström-Hallmans och Rosengrens.
Insamling av Årshögtidsgåvan till församlingen.
Söndagsskola och Klubb 10+
Kyrkfika

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

/andreas sköldmark
pastor

Orättvist!

Jag förstår dem!
De som slitit hela dagen.
För en dagslön.
Och så kommer de andra!
Snyltarna.
De som glider med.
Jobbar en timme.
EN timme!
Och går därifrån
med samma lön!
Det svider.
Hos alla oss,
ordentliga
rediga
plikttrogna.
Som gör rätt
för oss.
Riktigt, rejält, orättvist!

Det är lätt
att känna igen sig
i arbetarna som slitit
i Jesu berättelse denna söndag.
Lätt när man ser
på de som hämtar bidrag,
stöd, ersättningar,
och tänka
att ”de” inte gjort rätt för sig.
Eller hur?

Ser du med onda ögon
på att jag är god?
Frågar jordägaren
i Jesu liknelse.
Och jag tänker
visst gör jag det.
I alla fall ibland.
Och jag tänker
att onda ögon
inte gör gott
för någon.
Särskilt inte
den som bär dem.

Jesus utmanar mig
till en generositet
bortom
rättvisa
och förtjänande.
Där rövaren på korset
får samma rätt
till paradiset
– minst samma –
som präktiga jag.
Och är det inte
just den generositeten
som vi stavar
n å d.
Och som är
mitt
och vårt
enda hopp.
Egentligen.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är; nåd och tjänst.
Läs gärna texterna som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 25:4-11
Jeremia 9:23-24
Matteus 20:1-16
1 Korinthierbrevet 1:1-3
https://www.kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar:
Frida Hellsing, Astrid Rudenstam, m.fl.
Sång och musik av Rosie Gard, Birgitta Häggström.
Söndagsskola och Klubb 10++
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

Kärlekens blick?

Jag tänker på Gollum
i Tolkiens sagan om Ringen.
Denna märkliga figur
som får något särskilt
i blicken
när han ser
på ringen.
Härskarringen.
”My precious”
väser han
med sin hesa röst.
”Min dyrbara”.

Är det kärlek
i hans blick?
Tror inte det.
Snarast begär.
Men det är tydligt
att det händer något
med blicken
beroende
på vem
eller vad
vi ser på.
Och det går
att läsa den.
Blicken.

Som när en förälder
ser på sitt barn
med förebråelse.
Eller kärlek.
Olika blickar.
Eller en älskande
på sin älskade.
Kärlek.
Eller begär.
Olika blickar.
Och blicken
gör något
med den
som blir
sedd.

I hela världen
är det nu kyrkornas gemensamma bönevecka
för enhet.
Temat är:
Du skall älska Herren din Gud…
och din nästa
som dig själv.

Med vilken blick
ser vi på Gud?
På varandra?
På oss själva?
Förebråelse?
Begär?
eller 
kärlek?
Vad bor i Guds blick
när han ser på dig?

Välkommen till ekumenisk gudstjänst på söndag!
Vi möts i Pingstkyrkan Ölmstad kl 10.30.
Medverkan från de olika kyrkorna.
Samling för barn.
Kyrkfika.

Välkommen också till:
Ekumeniskt bönedygn i Pingstkyrkan Kaxholmen.
Gemensam inledning kl 18.00 på fredag.
Därefter bön i kyrkan med olika stationer att dröja vid.
Equmeniakyrkan har ett särskilt ansvar att be 22.00-24.00 och 10.00-12.00.
Andreas Sköldmark och Rosie Gard kommer att finnas på plats – 
välkommen med att bära värld, människor och kyrkor i bön.

Välkommen också till:
Equmenias årsfest och årsmöte
Mer information på hemsidan.

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Heliga vanor

Nyss hemkommen.
Vinterkonferensen alla intryck
tumlar ännu runt.
Goda samtal, god mat,
goda föreläsare, 
goda gudstjänster,
och –
heliga vanor.
Som var temat.
Och är ett av vår kyrkas
fokusområden.

Förstås berättar 
många 
om bönen.
Och bibelläsningen.
Kanske är de
heliga vanors
två ben.
Men också om
gudstjänsten,
retreaten,
pilgrimsvandringen
och tystnaden.

Då är det
lätt att få
dåligt samvete.
Få av oss
tycker våra vanor
räcker till.
Men när Karin
(Wiborn, en av våra
biträdande kyrkoledare)
berättar om sina
heliga vanor.
Då säger hon:
Scout.
Att vara scoutledare.
Att varje vecka
möta 
ett gäng härliga ungar
utomhus.
I scouternas
liturgi.

Vad är en 
helig vana?
Jo, en vana.
Något du gör
regelbundet.
Återkommande.
I livets rytm.
Som,
i någon mening,
gör livet
mer helt.
Närvarande.
Berörande.
Viktigt.
Som ger
riktning.
Påfyllning.
För dig
och andra.
Och som därför
för dig
mer
in i,
närmare,
Guds varande
i vår värld.

Som liksom
gör livets vatten
till vin.

Vilka är dina
heliga
vanor?

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Det är andra söndagen efter trettondagen
och kyrkoårets tema är:
Livets källa.
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
2 Mosebok 33:18-23
Psaltaren 19:2-7
Johannes 2:1-11
Efesierbrevet 1:7-14
https://www.kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar:
Rosie Gard, Hasse Lann, Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, m.fl.
Sång och musik av Maria, Håkan och Alisia Sparf.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Oanad

Graviditeten var inte planerad.
Förlossningen på bortaplan.
Det var liksom fullt på BB.
Också dit de kom.
Så det blev
i ett stall.
Gästerna 
var inte bjudna.
De kom ändå.
Inte heller 
så väl sedda.
Lågstatusjobb.
och främlingar
med mörkare hy.
Förmodligen
en åsna,
några får
och kanske
en oxe.

Så stiger Gud själv
in i historien.
Där stiger Gud själv
in i världen.
I ett barn
lagd i människors
armar.

Det är
den födelsedagen
vi firar.
Jesu
födelsedag.
Som berättar
att Gud kommer
Oanad.
In i livet
så som det är.
Blir synlig,
gripbar,
främst
i fattigdom,
och enkelhet.

Om du
denna julen
inte finner honom
där du väntat.
Bland ljus
och klappar
och dignande matbord.
Håll ögon
och öron
och hjärta
öppna.
Där du
minst anar.

Trösterikt
och hoppfullt
i en värld
där så många
lever just så.
Som Josef och Maria.
Med främmande soldater
på gatorna.
Tvångsförflyttningar
och fattigdom.
Där är också Gud.

Välkommen att fira helgerna med oss i Equmeniakyrkan:

24 dec, Julafton:
11.00 JULBÖN – En stor glädje!
Medverkan av Frida Hellsing m fl
Sång och musik av Dan och Charlotte Rosengren, Piah och Anders Sandberg, Linda och Niklas Youngström Hallman

26 dec, Annandagen:
10.00 gudstjänst – som får bland vargar
Medverkan av Frida Hellsing och missionsutskottet
Insamling till ”Ett värdigt liv för alla” – Equmeniakyrkans internationella arbete 

31 dec, Nyårsafton:
10.00 nattvardsgudstjänst – i gott sällskap
Medverkan av Andreas Sköldmark, Anna Nilsson m fl
Sång och musik av Ellen Sivert, Isac Roos, Amanda och Ludvig Sparf, 

7 jan, söndag efter trettondagen:
16.00 JULFEST FÖR ALLA ÅLDRAR andakt,gemenskap, gröt och tomte
Medverkan av Frida Hellsing, Erik Gustavsson, Andreas Sköldmark, Anders Nordin, Hasse Magnusson m fl

 

Önskelistan

Det är önskningarnas tid.
Tomtade för barnen idag.
Många önskelistor.
Kjol.
Radiostyrd bil.
Skidor.
Skelettmask.
Flöjt.
Batman-lego.
Och 
röd grevmaskin.
Ungefär
som barn
önskar sig.

Men på en
stod det,
längst ner,
fred på jorden.
Fint tyckte tomten.
Och barnet utbrast:
Det var pappas idé!

Men inte så dumt
ändå
att det kom med.
För visst 
önskar vi
fred på jorden.

Våra önskningar
är ett av de sätt
vi förbereder oss på.
Bereder väg 
för det som ska komma.
Det vi vill baka.
De vi vill bjuda.
Det vi önskar oss.

Om barnet 
i krubban.
Jesus själv
skulle önska.
Vad skulle stå
på önskelistan?

Kanske är det
ett sätt
att bereda rum,
bana väg,
för honom
och hans rike
denna jul.
Vad skulle
Jesus
önska
av dig?

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Det är tredje advent och kyrkoårets tema är:
Bana väg för Herren.
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 146:3-9
Jesaja 29:17-21
Matteus 11:2-11
Psaltaren 146:3-9
https://www.kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar:
Rosie Gard, Andreas Sköldmark, David Jansson m.fl.
Sång och musik av Ida Christensson, Birgitta Häggström.
Dans av barn och vuxna.
Jultidens insamling ”Ett värdigt liv för alla” till internationell mission.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Vandring i Juletid

Välkommen på en julvandring utöver det vanliga, i Kaxholmen fredagen den 15 december från kl 18.00.

Upplev mystiken i Julens berättelse, möt karaktärer,
vandra tillsammans och få en känsla av hur det var
den natten då Jesus föddes. Vandringen passar lika
bra för barn som för vuxna.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Parkering sker vid Equmeniakyrkan – ni promenerar
därifrån med start från kl. 18.00. Vandringen är
ca 3,5 km lång. Barn deltar under vuxens uppsikt.
Equmeniakyrkans julvandring håller på mellan 18.00
och ca 19.30.

Efter vandringen äter vi kvällsfika tillsammans i
kyrkan. Kostnad för den är 30 kr för barn upp till 10 år,
50 kr för 10-20 år och 80 kr för vuxen. Sedan avslutas
kvällen med en gemensam andakt i all enkelhet.

Som Musse Pigg

Andra advent.
En kärvhet träder in.
Efter
Hosianna-rop
och glädje.
Ljus
och Bered en väg…
Innan
Krubban.
Barnet.
Herdar och änglar.
Vise män
och var inte rädd…

En kärvhet.
Havets och vågornas dån.
Människosonens ankomst.
Förgås av skräck.
Det känns
nästan makabert.
Som när 
Musse Pigg
fäller ihop
semesterkulissen
och husvagnen omges
av en soptipp.

Kanske undviker vi
gudstjänsten
denna söndag.
För att bevara idyllen?
Kulissen.

Ändå.
Ändå är ju så här
i världen,
i livet.
Ruiner.
Bomber.
Svält.
Medicinbrist.
Flyktingar.
Elände.
Den värld 
vi alla
lever i.

Och i den världen
kommer de kärva texterna
med hopp
och tröst.
Han ska komma igen!
Han på åsnan.
Han i krubban.
Han ska komma igen.
Och då ska stridens vagnar
utrotas ur Efraim.
Hopp
och en verklig
strimma av ljus
för det folk
som vandrar i mörker.
Guds rike
är nära!

Så trots kärvheten:
Varmt välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag!
Det är andra advent och temat är: Guds rike är nära
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 85:9-14
Mika 4:1-4
Lukas 21:25-36
Romarbrevet 15:4-7
https://www.kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar:
Andreas Sköldmark, Kjell-Olof Hederos m.fl.
Sång och musik av Piah och Anders Sandberg, Birgitta Häggström.
Jultidens insamling ”Ett värdigt liv för alla” till internationell mission.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor