Månads arkiv: april 2022

Fåraktigt val

Jesus återvänder oftatill bildenav Herden.den gode Herden.Och fåren.”Jag är den gode herdenDen gode herdenger sitt livför fåren.” Det är ett ledarskapsom går på tvärsmot mycket.Att avståfrån maktför att vinnavärld och människor.Och får. Fåren är vi.Herden känner oss.Och vi herden!I en värddär många och mycket går vilse.Är det…

Vad berättar en bränd Koran?

Upplopp och kraveller.Gatstenar och molotovcocktails.Stram kursoch Koranbränning.Brinnande bilar.Maskerade män.(I alla fall mestadels män)Bilder som frånen annan värld.Vad berättar de om?Vad vittnar de om? Jag hör desperation.Och provokation.Våld.Utanförskap.Kriminalitet.Misstro.Ilska.Och hat. Koranen brändes också på Råslätt.Kyrkklockor.Bedjande muslimer.Fältare och kyrkfolk.Föräldrar och ungdomsledare. Som samtalatoch förberett sig.Bilder frånsamma värld.Vad berättar de…

Scoutläger

Nu är det dags att anmäla sig till årets höjdpunkt!  Scoutläger tillsammans scouter från Kaxholmen, Fjällstugan, Hovslätt, Norrahammar, Taberg och Habo.  När? För Upptäckarscouter (Årskurs 4-6) och Äventyrsscouter (Årskurs 7-9) är lägret onsdag kväll 25/5 till söndag 29/5  För Spårarscouter (Årskurs 2-3) är lägret mellan…

Avklädd

Intåg i Jerusalem.Sång.Jubel.Och triumf? Åter möter vi textenom Jesu intåg,åsnekungens.Palmbladoch mantlar.Hosianna! På ett lastdjurs föl.Ibland har det bliviten mopedeller en cykel.I alla fallnågot anspråkslöstenkelt.Fattigt.För det är så han kommer.Han som är Gud avklädd. Avkläddhimlenhärlighetenmakten och äran. Det är den segersom övervinner världen. Det du Putin!Det ni kärnvapenmakter!Det du! som…