Månads arkiv: september 2023

Jesus Revolution

Jag har sett filmen.Kanske du?Om Jesusrörelsen.Hur liv förvandlades.Människor sattesi rörelse.Gemenskap uppstod.Kärlek växte.i beröring med Guds Andeoch människor. Några gick sin vägeller stängde dörrar. Turn on.Tune in.Drop off.Nyckelorden i hippierörelsen.Ur vilken Jesusrörelsen växte.Slå på – Kom till liv.Ställ in –finstäm ditt inre.Lyssna nogsamt.Dropp off –Ett annat sätt att…

Emellan

En för mångavälkänd bibeltext.Två kvinnor.Marta och Maria.Och Jesus. Marta har blivit handlingens,görandetsoch kanske stressens (?)symbol.Hon som gör. Medan Mariavaritstillhetens,bönens,det uppmärksammasinnets förebild.Hon som sittervid Jesu fötter. Ibland förenklathar vi citeratJesu ord:Maria har valtdet som är bäst.Och Martornahar fått stå där.Skuldtyngda.Med diskvattendroppandes från händerna. Idag tänker jagatt berättelsenhandlar om detsom kommer…

för-ening

En särskrivning igen… Kanske inte språkligt korrekt, eller möjlig. Men ändå. Den berättar något. Något viktigt. I kyrkan säger vi ibland att vi bär en tyngd av föreningen. ”Föreningskyrkan”. Vi tänker; städning ansvar ekonomi plikt. Och vi vill vara något annat: Kyrka. Inte förening. Men…