Månads arkiv: oktober 2022

Vad sjunger i dig?

Sången har alltid följt människan.(Också en del djur sjunger)Den har buritglädje,sorg,smärta,kamp,tro.Den har skapatgemenskap. Vetenskapen berättaratt den gör gott i oss,sången.Och med oss. Kanske behöver vi den nu.När mörkret tätnar.Som bärare av ljus,hoppoch gemenskap.Så – vad sjunger i dig? Psalmisten utbrister:”Mitt hjärta är redo, Gud, jag vill…

Medlemsavgift Equmenia

Dax att betala in medlemsavgiften för Equmenia för 2022.  Mer information på https://www.equmeniakyrkankaxholmen.se/medlemsavgift-equmenia-2022/

Förankrad glädje

Salighet.Stor-ordet denna söndag.Ett ord vi använder ibland.Inte så ofta;Salig av glädje.Lycksalighet.Salig på sin tro. Ordet är närahimlen.Som överjordisk lycka.Oändlig glädje.Något annatän vara gladha kulskratta.Något både högreoch djupare. När Jesus sägerSaliga de…Så handlar det inte allsom glädje.Nästan tvärtom.Fattiga.Sörjande.Hungrigaoch törstiga.De är saliga.I sitt hopp.I ett löfte.Om att…

Två öron…

Prärieugglans platta ansiktefungerar som förstärkare.Det förstärker ljud100 gånger.Tänk att kunna höraockså en skalbagges stegi präriesand.Viskningenav en sländas vingslag. Det är så tydligt.Två öron.En mun.Förstås för att vi ska kunna orientera oss.Avgöra riktning.Ett öra på var sidahjälper oss med det.Men också en berättelse.Om att lyssna mer än…

En rörelse

Tack.Ett litet ord.Ofta enkelt.Ibland svårt.Står där stilla.Och lite gladaremed ett utropstecken:Tack! Men också en rörelse.Som av en lätt vindil.Buren i mellanrummet.Mellan mig och dig.Ett lysande rödbrusigt lönnlövi höstvinden.Från mig själv till någon annan. Det gör något med mig,avsändaren.En lätthet.Ett ljus.En glädje.Men det gör kanske mer.Där…