Två öron…

Prärieugglans platta ansikte
fungerar som förstärkare.
Det förstärker ljud
100 gånger.
Tänk att kunna höra
också en skalbagges steg
i präriesand.
Viskningen
av en sländas vingslag.

Det är så tydligt.
Två öron.
En mun.
Förstås för att vi
ska kunna orientera oss.
Avgöra riktning.
Ett öra på var sida
hjälper oss med det.
Men också 
en berättelse.
Om att lyssna
mer än vi talar.

Lyssna
dubbelt så mycket
som vi talar.
Till vår barn.
Våra vänner.
Vår livskamrat.
Våra kollegor.
Våra ovänner.
Och till Gud.

Jag tror vi behöver öva
vårt lyssnande.
Kanske når vi inte 
prärieugglans förmåga.
Men en bit på väg
om påminner oss
att vi har två öron
och en mun.

Lyssna 
i tro
att du har förmågan
att uppfatta
Guds varsamma steg
i din vardag
Andens vingslag
i ditt hjärta.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är: Att lyssna i tro.
Läs gärna texterna som hör till – en god väg att öva sitt lyssnande.
Psaltaren 19:8-15
Markus 10:17-27
Jakobsbrevet 2:8-13
5 Mosebok 30:11-16

I gudstjänsten medverkar scouter och ledare, Frida Hellsing m fl.
Välkommen också att fortsätta gemenskapen vid kyrkfikat.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor