Månads arkiv: september 2021

Vägvisare

De behövs än.Vägvisarna.Både de som står vid vägren och korsningar.Och de i mänsklig gestalt.De som pekar riktning.Och bekräftarjag är på rätt väg. (GPS i all äramen när kontakten svajarär det skönt med en skylt eller människa här och var.) Men vilka vägvisareorienterar vi våra liv efter?Vilka är dina?…

Oväntat besök

Tänk tanken.Det ringer på dörren.Du väntar inte besök.Kanske blir du lite undrande.Vem kan det vara?Stökar undan lite i hallen.Rättar till håret.Och öppnar lite tveksamt. Hej, det är jag!Säger han.Och du vet genastatt det är Jesus. Var har du din skatt?Frågar han rakt på.Och kliver in.Kanske…

Vacker och skör

En av de mest älskade bilderna.Den om skatten och lerkärlet.Tron en skatt.Jag ett lerkärl.Det vackra.Sköna.Och det sköra. Rörelsen från himmeltill jord.Från Gudtill människa.Från evighettill bräcklighet.”Och Gud blev människaoch bodde bland oss.” Vi får tro:I mitt inreen skimrandevacker skatt.Av evighetär jag barn. Men skatten bär vii…

Balansgång?

Hur ska jag få balans i mitt liv? Frågan kom mitt i vardagen. Kom ur frustration. Allt som drar och vill. Allt som fyller på. Tiden verkar krympa. Rummet likaså. Kyrkan som hon ville. Fick liksom inte plats. Knappast Gud heller. Hur ska jag få…