Oväntat besök

Tänk tanken.
Det ringer på dörren.
Du väntar inte besök.
Kanske blir du lite undrande.
Vem kan det vara?
Stökar undan lite i hallen.
Rättar till håret.
Och öppnar
lite tveksamt.

Hej, det är jag!
Säger han.
Och du vet genast
att det är Jesus.

Var har du din skatt?
Frågar han
rakt på.
Och kliver in.
Kanske backar du lite förskräckt.
Eller kramar honom tafatt.
(För han är väl ändå vaccinerad?
– han som är av evighet?)
Men hans kram är varm
och innerlig.
Av evighet.

Så börjar du visa honom runt.
Undrar vad han menar?
Min skatt?
Du förstår att det inte är bilen
eller smyckena
han vill se.
Pekar du på fotona? 
Av dem du älskar
och älskas av.
Men du undrar nog ändå 
vad han menar.

Så ni slår er ner.
Vid köksbordet.
Med en kopp rättvisemärkt kaffe.
Och en rejäl bit bröd.
Och så frågar du:
Vad menar du egentligen?
Var finns min skatt?
Och sedan lyssnar du
som aldrig förr.

Den här söndagen har temat: Rik inför Gud.
Det är något annat är pengar på banken.
Men vad är det?
Jesus säger; Där din skatt är – där kommer ditt hjärta att vara.
Läs gärna söndagens texter och fundera!
2 Mos 32:1-4, 30-35
1 Joh 2:15-17
Matt 6:19-24
Ps 49:6-12

Välkommen till en enkel andakt i kyrksalen och sedan web-sänd gudstjänst från Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Vi tar med eget fika och ser gudstjänsten tillsammans i församlingsvåningen. Du kan också se den hemifrån – via equmeniakyrkan.se

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor