Månads arkiv: juni 2024

Ta ledigt?

”Behöver du ledigt?Så klart du får det!” Så skönt att höra någon säga det.Chefen till exempel.Eller kanske Gud? Ibland hör jag någon säga:”Nu tar jag ledigt från kyrkan.”Kanske någon av oss anställdaibland någon medlem.Och jag tror en del av osstänker så när sommaroch ledighet kommer:Nu…

Förmindre

Det finns inget sådant ord.Förmindre.Men det skulle kunna göra det!Som motsatsen till förmer.Att vara förmerär att vara lite finare,lite bättre.Ofta i sammanhang som är negativa.Som i: ”Han anser sig varalite förmer än de flesta”. Ibland har det förknippatsmed mig.Och sådana som mig.Frikyrkliga.Att vi skulle anse oss…

Sitta fast

Någon har sagt:När Gud kallarmärker man vad man sitter fast i… Vi lever i en tidsom också är ett systemsom vi liksomhar fastnat i.Både som enskildaoch som global gemenskap.Ett materialismens och tillväxtens ekorrhjul.Där vi förbrukarresurser som motsvarardrygt fyra jordklot.Och vi finner intevägen ut.Det snurrar så fortatt…