Vägar till fördjupning

Vi tror att det finns många vägar till en fördjupad tro och relation med Gud och människor. Olika vägar passar olika människor och i olika tider i livet. Några av dessa vägar vill vi gå – välkommen med!

 

Gudstjänsten

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. De allra flesta söndagar firar vi gudstjänst i kyrkan klockan 10, då vi också har söndagsskola. Nattvard firar vi som regel första söndagen i månaden men också vid andra tillfällen t ex onsdagar under fastetiden.

 

Retreat

Retreat betyder att dra sig tillbaka, att dra sig undan för att vila och hämta nya krafter.  Vi reser bort från vardagen till en plats där stillhet och tystnad råder. Här kan vi bara få vara och ta emot. 


Pilgrim

Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva? Att vara pilgrim är att vara på väg och att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och Gudsnärvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.


Andlig vägledning 

Att regelbundet möta någon till samtal är det många som gör. Att få bli lyssnad till och spegla sig i en annans erfarenhet är välgörande i livets alla skiften. Andlig vägledning är att möta en medvandrare och dela erfarenheter och i allt det som är mitt liv söka Guds närvaro. Till hjälp används bibelns berättelser och bilder som dörrar in den värld som är både min och Guds.


 Fasta och tidebön 

Idag är det många som fastar. Av olika skäl och på olika sätt. Oftast har denna fasta sitt sikte på kroppen, att må bättre fysiskt. Eftersom vi hänger ihop som människor betyder det också att det gör gott för själ och ande. Kyrkans fasta går den andra vägen – genom sitt fokus på själ och ande gör den gott också för kroppen.

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 


Frågor? Kontakta oss!

Andreas Sköldmark
Pastor
Mobil: 0722 – 13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se