Åtta Dagar

ÅTTA DAGAR
med vägledning till tro och liv

5 – 12 november 2023

Välkommen till en novembervecka som ger möjlighet att söka sig lite under ytan. En vecka med chans att lära känna sig själv djupare men också upptäcka mer av tron på Jesus.

Vi gästas av Britta Hermansson, evangelist, författare och retreatledare – som föreläser, predikar och vägleder under endagsretreaten.
Under veckan medverkar också Rosie Gard och Andreas Sköldmark.

Britta Hermansson

Gudstjänster – 5 nov och 12 nov

6 nov 10.00 Nattvardsgudstjänst
Andreas Sköldmark m.fl.

12 nov 10.00 Förlåtelse utan gräns
Britta Hermansson, Andreas Sköldmark m.fl.

Vägledning i Vardagen 

Under vardagarna inbjuder vi också till ”Vägledning i Vardagen”. Det är en möjlighet att under en vecka avskilja tid för att urskilja var jag är i mitt liv, vem jag är och vem Gud är. Vi möts till enskilda samtal om livet så som det är, tar med bibeltexter att spegla sig i och reflektera över. Grunden till andliga vägledning i Ignatiansk anda är tron att Gud angår hela mitt liv och att hela mitt liv angår Gud. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet bara en smula nyfikenhet.  

5 nov 18.00 Introduktionsträff för ”Vägledning i Vardagen”. Inledning om Ignatiansk vägledning, enkelt fika och nattvardsandakt.
Samlingen öppen även för dig som inte anmält dig men vill veta mer om vad ”Vägledning i Vardagen” är.

6 – 10 nov Personliga samtal med Rosie Gard eller Andreas Sköldmark. Båda vägleder i Ignatiansk tradition.

Anmälan till Vägledning i Vardagen gör du genom att mejla info@equmeniakyrkankaxholmen.se
Skriv namn och telefonnummer, samt om du önskar tid till samtal förmiddag, eftermiddag eller kväll.

Temasamling 

Fredag 10 november kl 19.00-21.00 

Britta Hermansson talar utifrån rubriken 
”Visa vem du är i hallen – om generositet och nödvändiga trösklar”
Föredrag, fika och aftonbön.
Fri entré, självkostnadspris för fika. 

ett samarr med studieförbundet Bilda

Retreatdag  

11 nov kl 9.00-18.00. ”Vandra i din inre trädgård”
Retreatdagen hålls i kyrkan och är en dag i tystnad. Utan mobil, tidningar och radio.
Med tid att tänka tankar färdigt.
Med möjlighet att lyssna till det som rör sig under ytan i ditt liv.
Det är endagsretreaten.
För 2000 år sedan valde Jesus regelbundet att dra sig undan, att söka ensamheten, för att samtala med Gud och urskilja sin väg.
I det postmoderna samhället är det än mer nödvändigt…

Dagen följer en god och enkel rytm med andakter, måltider och vägledningstillfällen.
Tid för promenad och vila. Möjlighet till enskilt samtal.
Retreatdagen leds av  Britta Hermansson, Andreas Sköldmark och Rosie Gard.
Kostnad 600 kr 
OBS begränsat antal platser.

ett samarr med studieförbundet Bilda

ANMÄLAN TILL RETREATDAGEN gör du genom att mejla info@equmeniakyrkankaxholmen.se
Skriv namn och telefonnummer, samt om du behöver specialkost. 

Frågor
Kontakta Andreas Sköldmark, 0722-13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se

ÅTTA DAGAR ÄR ETT ARRANGEMANG I SAMARBETE MED STUDIEFÖRBUNDET BILDA