Mötesplatser

Vi vill att vår kyrka ska vara en plats där vi som människor möter Gud, oss själva och varandra. Församlingslivets centrum är gudstjänsten som firas de flesta söndagsförmiddagar. Runt gudstjänsten bjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, däribland har vi kyrkfikat efter gudstjänsten, våra barn- och ungdomsgrupper, syföreningen m.m.

Alla våra gudstjänster och andra samlingar är öppna för den som vill komma!