Bibelsamlingar och andakt mitt i veckan

 

Bibel-studie-samtal – Varannan tisdag kl 14.30, med start 1 februari.

Välkommen till bibelstudiesamtal kring kyrkoårets texter och teman! Vi inleder med en introduktion och får sedan samtala om texten, dess sammanhang och teman, och vilka beröringspunkter som finns mellan texten och oss. Vi fikar tillsammans och avslutar med en stund av bön. Medtag eget fika! (Kaffe och te finns på plats.)

 

”Inför söndag”  – Onsdagar kl 18-19
En samling för den som vill, inför gudstjänsten nästkommande vecka. Vi läser bibeltexterna och funderar kring temat. Det är en samling både för de som ska förbereda och medverka i gudstjänsten, och den som vill hinna reflektera mer på egen hand inför det som gudstjänsten kommer handla om. Klockan 19.00 är det en kort andakt i kyrksalen.

 

Andrum – Onsdagar kl 18-19.30
Med en enkel andakt kl 19.00
Ett tillfälle mitt i veckan att stanna upp. Kyrksalen är öppen kl 18-19.30. Kom in, sitt ner i fem minuter eller en timme. Andas, få egen tid för eftertanke och reflektion. Låt musiken hjälpa dig att bara vara. Be om du vill. Det finns möjlighet att tända ljus eller skriva din bön på en lapp. Klockan 19 blir det tid för en enkel andakt.