Månads arkiv: april 2023

Den alla söker

Vägen till livet.En fin rubrik.Kommande söndags.Är det inte så?Att det är denvi alla söker.Vägen till livet.Ellervägen till Liv. När lever jag?Alltsåi kvalitativmening.Som när Livetkännsi hela kroppen. För migoftai mötet.Sam-talet.Som kommer nära.Ärligt.Sant.Ibland smärtsamt.Oftaglädjepå djupet.Också närsorgen tar plats.En glädjepå djupet.Och du?När lever du? Jesus-ordensom hör tillpå söndag:”Ett…

En enkel fråga

Det enklaär ibland det svåra.Som att fundera påvad som taroch vad som ger.Vad som är viktigtpå riktigt.Och väljaoch välja bortefter det. ”Mina får lyssnar till min röst”säger Jesus.Den enklaoch svåra fråganblir då:Gör jag det?Lyssnar jag? Tid spelar rolli alla relationer.Att ge varandra tidär en dyrbar gåva.En…

Bortom

Morgonpromenadgenom skogen.Vi stannade till.Tystnade.En lite längrepaus.Lät utandningenbli längreän inandningen.Däremellanvilan. Lyssnade tillnäktergalen.Så förunderligsång.Eller tal.Oändligtvariationsrikt.Den sångsom genastfångade örat. Så plötsligt,men efter en tid,trädde den andra fram.Sången bortom.Bortom den uppenbaranäktergalen.Sången bortom sången.Som en matta.En bonad.En väv.Bortom.Så många röster.Så många toner.Så många sångare.Som gav näktergalenett sammanhang.Vävde en helhet.En kör.En…

Ny horisont

Det har gått ett år.Det är påsk igen.Mycket har förändrats.Somligt uppenbart.Kriget.Klimatet.Regeringen.Pandemin.En kung i Storbritannien. Somligt fördolt.Själens sår.Ljuspunkterna.Nytt liv.Sorgerna.Människor borta.Mognad.Erfarenhet.Vi är alla nya.Förändrade.Så möter vipåskens berättelserigen.Samma berättelser.Ny horisont. Välkommen att fira påsken med oss! måndag 3 april 19.00 – passionsandakt – en stilla stund texter, musik, tystnad…