Den alla söker

Vägen till livet.
En fin rubrik.
Kommande söndags.
Är det inte så?
Att det är den
vi alla söker.
Vägen till livet.
Eller
vägen till Liv.

När lever jag?
Alltså
i kvalitativ
mening.
Som när Livet
känns
i hela kroppen.

För mig
ofta
i mötet.
Sam-talet.
Som kommer nära.
Ärligt.
Sant.
Ibland smärtsamt.
Ofta
glädje
på djupet.
Också när
sorgen tar plats.
En glädje
på djupet.
Och du?
När lever du?

Jesus-orden
som hör till
på söndag:
”Ett nytt bud 
ger jag er:
Att ni ska
älska
varandra.”
En vägvisare
för oss 
som söker
Vägen
till Livet.
En vägvisare
som pekar
mellan
ett jag
och
ett Du.
Och stavas
älska.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Det är dans-gudstjänst – en gudstjänst med många medverkande som talar till många sinnen.
Kyrkoårets tema är: Vägen till livet.
Läs gärna söndagens texter som en väg till gudstjänsten:
Psaltaren 147:1-7
2 Mosebok 13:20-22
Johannes 13:31-35
1 Thessalonikerbrevet 5:9-11
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan: Dans av Melina Tengblad, Ida Christensson, unga och barn. 
Andreas Sköldmark, Rune Emanuelsson
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
OBS! Egen fikakorg till kyrkkaffet.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor