Månads arkiv: september 2022

budbärare

Du har mött dem.Eller en.Jag är övertygad. På bussen en sömnig tisdagsmorgon.På den solvarma klippan vid havet.En höstregnig kvällkurandes vid brasan.Eller i en vänöver en kopp teeller kaffe. Så en förnimmelseen aningett ljusen värmesom från en annan verklighet.En himmelsom öppnar sig.Och en känsla av frid. Inom…

viloplats

För många av ossord som träffarvår längtan:”Kom till mig,alla ni som är tyngda av bördor,jag ska skänka ervila.” Allt fler sökerlugn och ro.Platser för vila.Yoga.Mindfulness.Skogsbad.Retreat.Meditation.Inre bön.Tystnad. Ett tecken på vår tid.På ett oftauppskruvat tempo.Intryckstäthet.Stress. Lena Bergströmutmanade oss:Kan kyrkan vara,eller bli,en plats att vila på? Men i Jesu ordär…

ty därifrån utgår livet

Vad styr ditt liv?Vilka storordär dina riktningsgivare?I slagordens,och de korta rubrikernas tidbehöver vi begrundavilka ordsom vi gör till våra.Och varde har sitt fästeoch ursprung. Bibeln utmanar:Men framför alltbevara ditt hjärtaty därifrånutgår livet. Ett av storordeni den kristna tronär Barmhärtighet.Det handlar om ett livsom utgårfrån hjärtat.Var barmhärtigaså…