Månads arkiv: juni 2023

Växandets tid

De flesta av oss trivs med sommaren.Även om värme och torkajust nu kramar väl hårt.Vi och världen behöver mer regntill torra jordar.Så sommaren får blitid att vandragenom mognadens mörkare nyanserplocka frukter av buskar och träd.Sommaren är växandets tid. Den ger också en särskild möjlighetatt växa som…

Beklagar

sändning av dagens gudstjänst har inte fungerat. Vi beklagar det!Nästa söndag är det gudstjänst på kyrkans bakgård och vädret tillåter – välkommen då! (Medtag eget fika) Den gudstjänsten sänds inte heller pga tekniska svårigheter utomhus.

Klabbet

Ibland var jag en av dem.En i Klabbet.De som varen hög.En massa.En mängd.Förenade av detta enda:Ingen ville ha oss. När det valdes lagkunde någon sägadå när de flestaoch bästaredan var valda:”Jag tar Jocke”så får du Klabbet”.Det var integenerositet.Utan närmasten bestraffning. Klabbetvar desom ingen egentligenville ha.De som intehöll…

Växa i

Någon tackadeför arve-klädermed orden:Vi älska ärva kläder! Och visstär det fint.Att få växa iochväxa-idet någonannan burit.Vuxit i.Som gått före. Kan man tänka såom dopet?Jag får som gåvanågot andraredan vuxit i.Att självfå växa i.Att självfå växa-i. Som liteför stora kläder.Där jag ryms.Får plats.Hela jag.Allt jag är. En dopdräktsom…

Inbjuden

Gemenskap.Kanske det ordsom är vanligasti dessa texter.Gemenskap.Kanske för attkristen troär gemenskap.Punkt. Denna söndaggör det tydligt.Det ärheliga trefaldighets dag.Lite högtidligtom att Gudär treenig.FaderSonAnde.Tre personer –en Gud.Tre toner –ett ackord.Tre färger –en blomma.Tre dimensioner –ett väsen.Tre namn –en och samma Gud.På samma sättsom Jesus ärSann Gudoch sann…