Månads arkiv: mars 2022

De första stegen

Någon måste tade första stegen.Annars ärförsoninginte möjlig. Men mycketvill stå i vägen.Stolthet.Rykte.Ambition.Egenvärde.Varför ska jag?Finns ingen annan väg? Någon måste ta deförsta stegen.I krigets Ukraina.I nära relationer.På skolgårdoch i fikarum.Om försoningska bli till. Det är inte enkelt.Men nödvändigt. Och Någon har gått före.De första stegen.Och de nästa.Gått hela…

HIMLEN PÅ BESÖK

Några gångerhar det hänt.Som ett skimmer.En tyst erfarenhet.Ibland ett bråddjup.Ibland en glädje.Ofta ett allvar.Ofta ett möte.Ibland ensam.Ibland i bruset.Men det stavas alltidalltidK Ä R L E K.Det vidgar alltidalltidmitt hjärta. Ridån har rämnat.Evighetens ljusi min dag.Vardag.Himlen kom på besök. Välkommen på söndag kvälltill en kväll med…

Ansiktet mot solen

Både och.Samtidigt.Vårsol och orosmoln.Takdropp och brandrök.Krokusar och bombkrevader. Vi lever i en orolig tid.Ut ur pandemin.In i krigets Europa.Kärnvapenhot.Flyktingström.Förtvivlanfyller våra medier.Och våra sinnen.Pansarskottoch mobilisering.Blir vardagsord.Det är lättatt troatt mörkrethar makten. Samtidigtkommer ljuset.Fågelsångoch snödropparvid väggen.Vårvarma solskensdagar. Vart vänder du din blick?Vad får din uppmärksamhet?Vad fyller du…

Värt att kämpa för

Berörd.Imponerad.och förundrad.Över modet.Uthålligheten.Trotset.Hos det folksom nu försvararsina hem.Sitt land.Sin frihet. Jag tänker att de funnitnågot,(eller någon)som är kampen värd. Är tron på Gud det?Värd att kämpa för?För liksomallt livrymmer ett mått av kamp.så rymmer ocks¨åall trositt mått av kamp.Tydligt nu.I det som händer. Går det att…

LUTTRAD

Ett ord inte så många använder.Det används oftast som hårdhudad eller härdad.Men egentligenbetyder det renad. Som ädla metallersom guldsom renas från slagg.Kanske kan man tänka såom prövningar.Att de liksom vaskar framvad som är ädeltoch vad som inte är det. Prövningens stundär temat för söndag.Det handlar…