Månads arkiv: oktober 2021

Höna-pöna

Inte min självklara bild.Av Gud.Hönan.Nej, snarareär mina bilderden vise konungen,den starke hjälten.En jätte-eksom lånar sin skuggaåt allvar och lek.Och Jesus förstås.Herden,starkvis mäktignäramänsklig.Men inte en höna! Hönan väckermer känslan avdumhet,ett kacklande fjäderfä.Höna-pöna i barnsagorna. Fast nu.När Jesusliknar sig själv vid hönan.Då bor därnågot annat.En ömhet.En värme.En längtanEn närhet men…

Demonstrera!

Jag saknar det ibland.Demonstrationen.Den där ungdomens kampvilja.Till förändring.Till barrikaderna.Till att vilja något.Stå för något.Som är större än jag. Med stolthet bar jagmitt märkepistolen med en knut på.Vapenvägrare.Fredsivrare.Eller knappen medKärnkraft nej tack.Nu bär jag en mobil… Söndagens tema:Främja Rättfärdighetväcker det inom mig.Lusten och längtantill kampen.Att kämpaTrons…

Det som är bäst

Leva enklare.Den tredje vägvisarenav fyra.Leva enklare.Det bjuder in.Smakar längtan. I alla fall för mig.I alla fall för oss som upplever vår vardagkompliceradfragmenteradibland obegriplig.Hur kan det vara så svårtatt hitta tid för det som jag vetegentligenär viktig? Då stiger de fram.Två systrar.Och en provocerande Jesus.Marta och Mariaoch hans…

Generellt

Kanske har jag fel.Men tillåt migatt generalisera.(Ganska grovt.)Om den tidvi lever i. Vi har aldrighaft så många vänner– men så fåsom har tidatt mötas. Vi har aldrig bottmed så gott om plats– men haft så fåvi delar rum med. Vi har aldrig haftså stora kökoch…