Månads arkiv: april 2024

Trons giraff

Det fanns förstås andra djur.Men hos oss var det en giraff.Den hängde på köksväggenoch med tiden fylldes dess streckade hals(av nåd) med namn och år.Jonatan 3, 4,  5, 6…Mattias 3, 4, 5, 6…Miriam 3, 4, 5, 6…men hennes streck kom alltidlite nedanför de andra.Lite kortare…

Vägen och mödan

Motorvägen leder aldrig hela vägen fram till smultronstället.Du måste alltid svänga av.Sakta ner.Till en smalare vägkrokigare, med korsningaroch avtag.Och de sista stegenfår du gå.För till livets smultronställengår bara smala vägar. Och de är inte lika enklaatt färdas på.Kräver ett mått av möda.Ibland lite vilsegång.Eller att fråga…

Murar och grinden

Vi lever i en tid när det byggs murar.På några hållför att stängamänniskor ute.På andra hållför att stängamänniskor inne.Gränser som varit öppnastängs med taggtråd. Jesus ger oss en ovanlig bildav sig självi söndagens evangelium:”Jag är grinden”. Har du tänkt på hur fint det är med grindar?Att de (oftast)går åt…