Månads arkiv: mars 2024

Upptrampad

Någon har gått före mig.Stigen berättar det.Upptrampade vägar.Människor som gått samma väg.Sökt sig fram.Tagit sig fram.Funnit en väg. Det är fint med stigar i livet.Det gör det lättare att leva.Vetskapen att någon gått föregör min väg lättare att finnaoch möjligare att gå. Påskveckan är en…

Vem är han?

Matteus berättar om hur Jesus rider in på en åsna i Jerusalem. Det är klang och jubel. Ropen skallar mellan husväggarna. Hosianna! Välsignad är han som kommer! Folket hyllar honom som befriare, profeten de väntat. Det blir stor uppståndelse i staden. Men det gör också…

Våga ditt Ja!

Man kan inte sägaatt det var oreserverat.Marias Jatill ängelns uppdrag.(För det var väl mer ett uppdragän en fråga?)Eller är det meren kallelse?Kallelsen att föda Gudin i världen. Nej, där finns både rädslaoch frågor.Hur ska det gå till?Jag har ju aldrighaft någon man? Skönt tycker jag.Med både…

Tillräcklig!

Det är en hälsningatt lyssna till:Du räcker till.Du är tillräcklig! Mycket vill säga annat:Du måste bli mer.Annan, annorlunda,bättre,snabbare,klokare,smalare,starkare,vackrare,roligare…Mycket vill säga:Du räcker inte till. Så kommer ett barn,fri-modig,med fem kornbrödoch två fiskar.Och den vuxne säger:Vad förslår det till så många?Det var ju fem tusen mänoch förmodligen lika mångakvinnor…