Månads arkiv: maj 2022

Hjälpsamt

Ett ord som dykt uppmer och mer hos migoch andra.Hjälpsamt.”Det var hjälpsamt.””Hoppas det blir hjälpsamt.” Kanske dålig svenska.Men också vackert.Lite ombonat.Det bor en önskanatt det jag äroch görska vara till hjälp.Vara Hjälpsamt. På söndag är temat i kyrkoåret:”Hjälparen kommer”.Det är söndagen före pingst.(Andens helg)Då är det…

Plaska mindre!

ma-ma.skrattet.ögonen.gråten.Huden. Där börjar vi.Alla.Enstavigt.Kroppsligt. Så växer vioch språket.Äpple.Hungrig.Cykel.Förbandslåda. Tonårens svordomarfrågorvredesutbrott.Vad är det för meningmed allt? Kärlekens språk.Älskar!Fiiina du.Ömtåligt.Vilse.Hitta hem.Missförstånd.Försoning. Så småningom.Tystnaden.Vilan.Stillheten.Tryggheten.Det bekanta.Små nyanser.Hummandet.Det enstavigarymmermycket mer.Du. Det kanske mest mognaspråket.Samtalet.Sam-talet.Att tala sig samman.Dialog.Dia-logos.Genom orden. På söndag handlar det ombönen.Våratoch Gudsspråk.Samtal.Dialog. Någon har sagtungefär.”Bön är mersom att…

Fattas något i din glädje?

Förbli.I mig.så förblir jag i er.Så att er glädjeblir fullkomlig.(säger Jesus i söndagens evangelium) Eller;så att ingentingfattas i er glädje. Tron är en dimensionsom gräverpå djupet.Den handlarmest om rötterna.Om att ståstadigt.Vara rotad.Så att det bärockså i torrtider. Jag trordet finns en glädje.Som sitter meri magenän…

Någon annanstans

Lite längre bort.Hos grannen.I den andra församlingen.Efter jobbet.När tvätten är hängd.När lönen kommer.Efter maj månad.På semestern.När utbildningen är klar.Barnen stora.Huset städat… Då.Där.Inte Nu.Här. Så lätt att tänka.Om bara.När.Då ska jag börja Leva.Där hittar jag Livet. Kanske lärjungarna också tänkte så.När Jesus talade om vägen.Vart går du?Vart går den?Vägen…