Månads arkiv: januari 2024

Orättvist!

Jag förstår dem!De som slitit hela dagen.För en dagslön.Och så kommer de andra!Snyltarna.De som glider med.Jobbar en timme.EN timme!Och går därifrånmed samma lön!Det svider.Hos alla oss,ordentligaredigaplikttrogna.Som gör rättför oss.Riktigt, rejält, orättvist! Det är lättatt känna igen sigi arbetarna som slititi Jesu berättelse denna söndag.Lätt när…

Kärlekens blick?

Jag tänker på Gollum i Tolkiens sagan om Ringen.Denna märkliga figursom får något särskilt i blickennär han ser på ringen.Härskarringen.”My precious”väser hanmed sin hesa röst.”Min dyrbara”. Är det kärleki hans blick?Tror inte det.Snarast begär.Men det är tydligtatt det händer något med blickenberoende på vem eller…

Heliga vanor

Nyss hemkommen.Vinterkonferensen alla intrycktumlar ännu runt.Goda samtal, god mat,goda föreläsare, goda gudstjänster,och –heliga vanor.Som var temat.Och är ett av vår kyrkasfokusområden. Förstås berättar många om bönen.Och bibelläsningen.Kanske är deheliga vanorstvå ben.Men också omgudstjänsten,retreaten, pilgrimsvandringenoch tystnaden. Då är detlätt att fådåligt samvete.Få av osstycker våra vanorräcker till.Men när Karin(Wiborn,…