Månads arkiv: januari 2017

Med Jesus som ressällskap

Välkommen till årshögtid och årsmöte. söndag 5 februari kl 10.00 Vi inleder med en gudstjänst kring temat; med Jesus som ressällskap. Andreas Sköldmark, Frida Hellsing, Julia Wernholt m fl medverkar. Nya medlemmar välkomnas, vi firar nattvard och samlar in en särskild församlingskollekt – våroffer till…

Utanför boxen

Jag vet inte varifrån det kommer. Men visst har det blivit ett vanligt begrepp; att tänka utanför boxen. I söndagens evangelium så får Petrus inte bara tänka utanför boxen – utan faktiskt kliva ur sin trygghetsbox – en båt. Han gör det för att bli…

Songs from India

Ida Önsten från vår församling och Johanna Grahnqvist från Värnamo Missionskyrkan har rest till Indien för fältstudier knutna till Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Bed gärna för dem och följ dem på blogg och instagram! Välkommen till en blogg om två småländska tjejer som reser till andra…

Vad släcker din törst?

Nyss hemkommen från löprundan.Törstig.Låter kranvattnet rinna onödigt länge.Fyller ett stort glas och njuter.Vi har gott vatten. Och gott om vatten i Vätterbygden.Inte alla har det.Men jag får släcka min törst. Men det finns ju en annan törst i livet.Efter mening. Sammanhang.En plats som är min. Med…

Equmenia – Vårterminen

Storledarsamling 19/1 19:00 Söndagsskola, från 4 år, söndagar under förmiddagsgudstjänst. Startar den 29/1 Spårarscout, från åk 2, torsdagar 18.30. Startar den 26/1 Upptäckarscout & Äventyrsscout, från åk 4, torsdagar 18.30. Startar den 26/1 Tonår, från åk 7 fredagar 19.30. Startar den 20/1 Konfirmation, från åk…