Med Jesus som ressällskap

Välkommen till årshögtid och årsmöte.
söndag 5 februari kl 10.00

Vi inleder med en gudstjänst kring temat; med Jesus som ressällskap.
Andreas Sköldmark, Frida Hellsing, Julia Wernholt m fl medverkar.
Nya medlemmar välkomnas, vi firar nattvard och samlar in en särskild församlingskollekt – våroffer till församlingen.

Efter gudstjänsten inleds årsmötet.
Vi hoppas vi blir många som vill vara med.
Ett årsmöte är inte bara val och förhandlingar.
Ett årsmöte handlar om vilka vi är som gemenskap, som församling och kyrka.
Vi blickar tillbaka i verksamhetsberättelsen för att sedan vända blicken framåt; vart är vi på väg.
Viktiga frågor för oss är förstås vår målsättning och de mer konkreta målen.
Men också vad vi vill, vad vi som gemenskap orkar och hur vi finner vägen tillsammans…

Årsmötet avbryts av sopplunch och samtal.
Det blir filmvisning för barnen.

Även du som inte är medlem i församlingen men vill dela gemenskapen är förstås välkommen att delta – så välkommen med!