Månads arkiv: februari 2024

G R S

Ur söndagens brevtext:Lev som ljusets barn.Ljuset bär fruktöverallt där det finnsGodhet.Rättfärdighet.Sanning. Tre tunga ord.Men också ordsom behövs.Särskilt nunär Ondskadrabbar allt flerallt tydligare.Särskilt nunär orätt fördelningav resurser och möjligheterdrabbar allt flerallt tydligare.Särskilt nunär lögnen blivit vardagockså från presidenteroch deep-fake-fabriker.Allt flerallt tydligare. I den världenbehövs detGodhet.RättfärdighetSanning.Och det…

Årsringar berättar

Årsringar berättar.Om goda dagarsol och regnoch god växt.Årsringarnaär breda.Om svåra tidermörker och torkaoch ingeneller klen växt.Årsringarna ligger tättknappt åtskiljbara.Och däremellanett eller annat hacksom skär in,sår,i ringarna. Vi önskar ossförståssol och regnoch god växt.Breda årsringar. Ändå vet viatt det är de svåra tiderna,när växtenknappt är mätbar.Där årsringarna…

Den nödvändiga smärtan

Det fattar ingenting.Jesu lärjungar.Fast de vandrat med honomganska så länge.Men när han talar om smärta och döddå förstår de inte.Skulle han?Deras mästare,undergöraren,Messias,skulle hankunna drabbas?Utlämnas tillsmärta och död. De förstår inte.Men Jesus går.Han går först.Går före.Mot Jerusalem.Sin vandring,vägen, mot smärtaoch död.Och de gårändå med.Följer honom.Fast de…

Gud syns

Frågan bor i tiden vi lever i: Var finns Gud? Var finns Gud i den värld som nu är krigen svälten övergrepp orättvisor upphettad jord. Kanske bor den också i varje troende. Och kanske låter det för enkelt. Men jag kommer inte undan. Bibeltexten berättar:…