Månads arkiv: juni 2021

Sommarandakter från Växthuset

Välkommen att se sommarens andakter från växthuset! Sommaren är växandets tid. Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna i Tengblads Växthus, ett stenkast från kyrkan. Temat för sommaren är pilgrimens sju nyckelord:Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och…

Sommaräng

Det är något med sommarängar.De där vackert betade.Så att blommorna blommaralla sorterhelst samtidigt.Och bina surrar vänligt.Där vi kan dansa barfotamed bruna beni en evig barndoms sommar. De lockar mig.Tar fram barnet.Och min längtan.Efter frihet. Luffarens frihet.Barnets frihet.Enkelhetens frihet.Att slippa ansvar.Att släppa taget.Att bara vara. ”Se…

Lite vilse?

Varifrån.Och varthän.Livets stora frågor.Som följt mänskligheten.Format samhällenoch individer.Och aldrig har väl vi varit mer vilsna?(rätta mig gärnaom jag har fel!) Det står om Jesus.För två tusen år sedan.”När han såg människornafylldes han av medlidandemed dem,för de var illa medfarnaoch hjälplösa,som får utan herde…” Och jag tänkeratt…

Fattig eller rik?

Är du fattig eller rik?Inte så lätt att veta.Beror på.Perspektiv.Vem jag jämför med.Min rikare bekante?Eller en kastlös i Indien? Men en ännu viktigare fråga ärFattig på vad?Rik på vad?Vi tänker lätt materiellt.Pengar.Prylar.Mammon. Men om du frågar digom du är fattigeller rikpå tid?Eller upplevelser?Eller vänner?Eller mening?Vad svarar…

Dopad?

Kanske inte en så positiv association.Men ändå.Doping –är att ta emot någotsom liksom ger extra kraft.Förvisso förbjudetför idrottare som ska tävla.Då är det fusk. Men för den som tror kan man kanske kalladopetför just doping!Att vara döptär att vara dopad.Att ta emot någotsom ger extra kraft. För…