Månads arkiv: oktober 2023

Ingen väg till fred

Vi sjöng såi ungdomskören.Det finnsingen vägtill fred.Vi hade ensångskrivandesamhällsengageradläraresom körledare.Han hade fångatett citatav Mahatma Gandhi.Den sångensjunger i mignu.När dagaroch sinnenfylls av krigoch konflikter. Det finns ingen väg till fred.Fred är vägen.Fred är vägen. Den sjunger också i mignär jag läseren av söndagens texter.Där Matteuslåter den urgamla profetian om Messias…

I det nära

Jag tror det är vanligt.Att mycket är svårasti det nära.Psykologenkan vara klokmed andra,men det är svårti det nära.Så också med läraren,polisen, läkarenoch pastorn…Ja, för oss alla.Det är liksom lättareatt bli frälstpå sommarkonferensenän hemmavidi det alldelesvanliga,nära. I kursen AngeLägethar vi en kvällsom heterVeta – men inte kunna.Det är…

Muskelbygge?

Jag ser, hör och läser, om det nya kriget. Känner sorg och smärta.Vrede och oro.Och kan inte låta bli, när jag hör reaktioner och kommentarer, att tänka på muskelbyggandet. Aldrig förrhar så mångagått på gym. Särskilt unga män gymmar för attbygga muskler.Tränar genom hela kroppen…

TACK

Det är ett litet ord.Ibland smiter detnästan omärkligt förbi.  t a c k Ibland bor det mest i en blick,ett tysthandslag,eller en kram.Ett litet ordsom kan sägasutan ord.Och ändåbesitter deten förunderligkraft. Att få ett tack,om än aldrigså litet.Kanske barai förbigående.Kan förvandlaen dag.Till och meden människa. Att…