Månads arkiv: maj 2023

Må vinden…

Må vindenvara din vän!En rad i en irländs bön.En välgångsönskan.En välsignelse. Vinden –en energi.En rörelse.Luftmassorsom färdas,högtryckoch lågtryck.Coroliseffekt.Osynligmen kännbar.Dess kraftotrolig.Orkanvarning.Träd som knäcks.Vågor reser sig vreda.Eller mild,som en smekningöver kinden.En dallringi asplöven. Vindenär en av bibelns bilderför Guds Ande. Stormvindoch stilla susning.Osynlig närvaro.Omöjlig att bemästra.Den far vart den vill.Fri.Obändig.Otrolig…

en liten bit i taget

Det är vackertoch ömsint.När Jesus sersina lärjungaroch säger:Ni förmår inteta emot mernu. Det räckerdet ni har.För där ni är. Det är en gåvaatt får varaLärjunge.En som äri lärandeAtt inte behövaveta alltkunna alltpå en gång.Inte vara färdigframme.Utan på vägväxandehela livet. På vägenär Andenvår vägledare.En liten biti…

färdigt

Mer och merfinner jag vilai det färdiga.Kanske har det att göramed en tidav gränslöshet.Gränslösa möjlighetermålas för varjemänniska.Gränslösa intrycknår varjemänniska.Men det färdigahar redansina gränser. Nu tänker jag på bönen.Det är bönens söndagpå söndag.Kyrkans bön.Lärjungars bön.Jesu bön.Världens bön.Möjligheternatill uttryckär just gränslösa.Och kanske allahar sin egen vägsitt eget språk. Just därförför…

Streck på dörrposten

De syntes än.Små streck på dörrpostenfrån förre ägarenav huset.Små pennstreck.Ett efter ett.En lång radklättrandes uppför träet.Växandets streck.Ett efter ett.Ibland tätare.Ibland glesare.Som årsringarpå höjden. Så mäter viväxande människor.Streck på en dörrpost.Men tron?Hur mäter man den?På längden och bredden?Eller höjdenoch djupet? Kanske inte alls.Ändåär den ägnad att växa.Eftersom allt…