en liten bit i taget

Det är vackert
och ömsint.
När Jesus ser
sina lärjungar
och säger:
Ni förmår inte
ta emot mer
nu.

Det räcker
det ni har.
För där ni är.

Det är en gåva
att får vara
Lärjunge.
En som är
i lärande
Att inte behöva
veta allt
kunna allt
på en gång.
Inte vara färdig
framme.
Utan på väg
växande
hela livet.

På vägen
är Anden
vår vägledare.
En liten bit
i taget.
Så mycket
vi förmår
ta emot.
Just nu.
Vackert.
Ömsint.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är: Hjälparen kommer.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
1 Kungaboken 19:9-16
Psaltaren 33:18-22
Apostlagärningarna 1:12-14
Johannes 16:12-15
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Frida Hellsing, Göran och Birgitta Ljungberg, Rosie Gard m fl 
orgel/piano: Lisbeth Rubensson
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen