färdigt

Mer och mer
finner jag vila
i det färdiga.
Kanske 
har det att göra
med en tid
av gränslöshet.
Gränslösa 
möjligheter
målas för varje
människa.
Gränslösa intryck
når varje
människa.
Men det färdiga
har redan
sina gränser.

Nu tänker 
jag på bönen.
Det är bönens söndag
på söndag.
Kyrkans bön.
Lärjungars bön.
Jesu bön.
Världens bön.
Möjligheterna
till uttryck
är just
gränslösa.
Och kanske alla
har sin egen väg
sitt eget språk.

Just därför
för mig
en vila 
i det färdiga.

Käre far i himlen..

Gud som haver…

Vår Fader,
du som är…

Att inte
behöva skapa
formulera
hitta på
uttrycka. 
Bara vara
i ord
som burit
och hållit
genom år
och åter år.
Vilsamt.

Och kanske
räcker det
i evighet.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Vi firar storordsgudstjänst, och ordet är: Bön.
Läs gärna texterna som en väg till gudstjänsten:
1 Kungaboken 3:5-14
Psaltaren 13
Romarbrevet 8:24-27
Matteus 6:5-8
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Niklas Hallman Youngström, Frida Hellsing m fl
sång och musik av Ida Christensson
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen