Streck på dörrposten

De syntes än.
Små streck på dörrposten
från förre ägaren
av huset.
Små pennstreck.
Ett efter ett.
En lång rad
klättrandes 
uppför träet.
Växandets streck.
Ett efter ett.
Ibland tätare.
Ibland glesare.
Som årsringar
på höjden.

Så mäter vi
växande människor.
Streck 
på en dörrpost.
Men tron?
Hur mäter man den?
På längden
och bredden?
Eller höjden
och djupet?

Kanske inte alls.
Ändå
är den ägnad att växa.
Eftersom
allt levande
växer.
Barnen.
Gräset.
Fåglarna.
Kryptogamer.
Jordekorrar.
Tro.
Men kan den mätas?
Trons växt?
Eller vägas?

Kanske.
Kanske blir den lättare
när den växer?
För att du
allt mindre
bär din tro.
Och din tro
alltmer
bär dig…

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är: Att växa i tro.
Läs gärna söndagens texter som en väg till gudstjänsten:
Psaltaren 98:1-8
Jesaja 57:15-16
Johannes 17:9-17
Galaterbrevet 5:13-18
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan: Rosie Gard, Andreas Sköldmark, Jonathan Johansson m fl
Sång och musik av Linnéa Stenmarker, Lisbeth Rubensson.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.
I samband med kyrkfikat församlingsmöte bl a med information om ungdomsledartjänsten.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor