Månads arkiv: augusti 2023

Med-människa

Medmänniska.Med-människa.Ibland braatt skriva isär.Då ser manatt ordetär två.Medoch Människa.Och båda är viktiga… En medmänniskaär någon som är medinte mot.Går med inte mot.Jag ärinte ensam. Och det ären människa!Lika som jagömtålig som jagglad och ledsensom jag.En sådanman villska vara med.Gå med. Jesusär Gudmed oss.En med-Gud.Det är ocksåväldigt fint!Är med…

Vart är du på väg?

Kanske vi frågar tonåringen på väg ut genom dörren.”Ut” är ibland det enda svar vi får.Bara en riktning.Inget mål.Mer att lämna något. Om någon frågar dig.Vart är du på väg?Vad svarar du då? Vi är alla på väg.Även om vi inte tänker på det.På väg…

På samma golv

De händer någotnär vi tystnar.När vi tar bortordenfrån våra möten. Vi hamnar på samma golv.Ingen förmeringen mindre.Ingen bärandeeller tärande.Ingen direktöreller arbetssökande.Ingen vältaligeller fåordig.Ingen skämtareeller tråkmåns.Lika.Jämlika.Människor.När våra livställssida vid sida. Kanskeskulle vi tigatillsammansoftare.Låta livettala.Ögon.Händer.Fötter.Handslagoch famntag.Bullaroch givnahandtag. Jesus säger: ord är vackraviktiganödvändiga.Efterföljansvärda.Men de måstemåstehänga ihopmed livet.Med kroppen.Med handlingen.Så…

En smula ödmjukhet

Visst kan man sakna det.Hos många.Särskilt stjärnorna.Politiker.De framgångsrika.Men också hos andra.Hos varandra?Mig själv?Saknaen smulaödmjukhet. Karsten Varholm,världens snabbastepå 400 m häck,har det.Han talar om balansmellan framgångoch motgång.Om att det gör en  ödmjuk,som idrottaresom människa. När lärjungarnabörjar tänka i hierarkier.Fråga vem som är störst.Ställer Jesus ett barn,ett litet barn,bredvid…