Utanför boxen

Jag vet inte varifrån det kommer.
Men visst har det blivit ett vanligt begrepp; att tänka utanför boxen.

I söndagens evangelium så får Petrus inte bara tänka utanför boxen – utan faktiskt kliva ur sin trygghetsbox – en båt.
Han gör det för att bli säker på att det är Jesus som står där bland vågorna på sjön.
Det är natt och förmodligen inte så enkelt att se.
Fast han gör det inte förrän han hör ett ”kom”.
Han chansar liksom inte och bara kliver ut.
Han väntar på en röst som kallar honom till ett möte.
Och för Petrus sker det mötet utanför trygghetsboxen.
För de andra lärjungarna är det inte så.
Till dem kommer Jesus i båten:

Vi har olika mötesplatser.
Men jag tror att vi oftare än vi anar skulle lyssna in det där ”kom”.
Rösten som kallar till möte på oväntade platser.
Kanske blir vår vandring som Petrus blev.
Ojämn, skakig och säkert skulle vi också bli rädda och sjunka.
Men vi skulle också få känna att Jesus är där.
Det är verkligen han.
Och han tar oss vid handen och för oss till tryggheten på nytt.
Många erfarenheter rikare.
Och kanske lite mer troende…

Välkommen till en spännande gudstjänst med predikan i bibliologform.
Medverkan av Equmeniastyrelsen, Frida Hellsing, Julia Wernholt, ungdomar m fl 

Efter kyrkkaffet har Equmenia (barn- och ungdomsarbetet) sitt årsmöte. 
Välkommen att stanna kvar också på det.