Det som är bäst

Leva enklare.
Den tredje vägvisaren
av fyra.
Leva enklare.
Det bjuder in.
Smakar längtan.

I alla fall för mig.
I alla fall för oss 
som upplever vår vardag
komplicerad
fragmenterad
ibland obegriplig.
Hur kan det vara så svårt
att hitta tid 
för det som jag vet
egentligen
är viktig?

Då stiger de fram.
Två systrar.
Och en provocerande Jesus.
Marta och Maria
och hans ord:
Maria har valt 
det som är bäst.

Marta ville hinna
mycket.
Kanske allt.
Som jag.
Som många av oss.
Så många goda val
att göra.
Att det ibland
eller ofta
eller alltid
blir för mycket.

Och jag känner igen
Irritation.
Och stress 
i hennes ord:
Bryr du dig inte om
att min syster 
låter mig ordna med allt…?
Hon vill 
att han ska välja
åt henne.
Vill slippa omaket
att själv välja.
Välja något
och välja bort annat.

Och då
hör jag ömhet
i hans röst.
Marta, Marta,
du gör dig bekymmer
och oroar dig för så mycket
fast bara en sak behövs.
Maria har valt det som är bäst
– och det ska inte tas ifrån henne.

Jag är glad över ömheten.
Den ger mig hopp.
Om att Marta
och jag
och vi
också ska finna en väg
till färre bekymmer
och valen
som för oss
till livet.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Det är det tredje temagudstjänsten i oktober: Leva enklare.
Kanske kommer inte systrarna med, men andra Jesusord – som utmanar till att leva enklare.

Medverkar gör Frida Hellsing, Rune och Cecilia Emanuelsson, Jakob Arvidsson m fl
Sång och musik av Ellen Siverth, Lisa Werneskog och Alexander Ström.
Söndagsskola och kyrkfika.
Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor